Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open Dag
NHL Stenden Hogeschool
Open Dag
NHL Stenden Hogeschool
open dag
Van Hall Larenstein
Open Avond 21 november 2018 (Deeltijd)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
open dag Amersfoort
Hogeschool Utrecht
open dag Utrecht
Hogeschool Utrecht
Open dag/avond (Voltijd) Eindhoven Economie & Marketing
Fontys Hogescholen
open dag
Van Hall Larenstein
Open dag/avond (Deeltijd) Tilburg Mens en Maatschappij
Fontys Hogescholen
Open dag/avond (Deeltijd) Eindhoven Economie & Marketing
Fontys Hogescholen