Bindend studieadvies

36% Van opleidingen heeft een bindend studieadvies (BSA).

Veel onderwijsinstellingen vinden het belangrijk dat je – behalve vooraf – ook in je eerste studiejaar nagaat of je de juiste studie hebt gekozen. Wanneer je heel weinig studiepunten haalt, is dit vaak niet het geval. Dan is het belangrijk om op tijd na te denken over andere opties.

Sinds enkele jaren geldt daarom een bindend studieadvies voor bijna alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; bij de meeste opleidingen is deze norm 30 EC. Dit is de helft van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar. Bekijk het hiernaast staande overzicht van de bacheloropleidingen en het minimum aantal punten dat je moet halen.

Wanneer je deze norm niet behaalt dan wordt de inschrijving in principe automatisch beëindigd. Daarna kan je je meestal enkele jaren lang niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het jaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

In enkele gevallen kán je vrijgesteld worden van het bindend studieadvies (bijv. bij sterke vormen van dyslexie of een traumatische gebeurtenis).

opleidingen met studieadvies

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus UniversiteitGeneeskunde voltijd Rotterdam
45 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitNanobiology voltijd Rotterdam
45 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFilosofie voltijddeeltijd Rotterdam
60 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitKlinische Technologie voltijd Rotterdam
60 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitBedrijfskunde voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitBestuurskunde voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitCriminologie voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitDubbele bachelor en master in Economie en Recht voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitEconometrie en Operationele Research voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFiscaal recht voltijddeeltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFiscale economie voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitGeschiedenis voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitGezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Communication and Media voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Econometrics and Operations Research voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Economics and Business Economics voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Business Administration voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitLiberal Arts & Sciences voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitPedagogische Wetenschappen voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitPsychologie voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitRechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitSociologie voltijd Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden

Universiteit Leiden

Universiteit LeidenAcademische Pabo voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenAfrikaanse talen en culturen voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenArcheologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenArts, Media and Society (ENG) voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBestuurskunde voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBio-Farmaceutische Wetenschappen voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBioinformatica voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBiologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBiomedische wetenschappen voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenChinastudies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenCriminologie voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenDuitse taal en cultuur voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenEngelse taal en cultuur voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFilm- en literatuurwetenschap voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFiscaal recht voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFranse taal en cultuur voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGeneeskunde voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGeschiedenis voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInformatica voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInformatica & Economie voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Bachelor Psychology voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Relations and Organisations (ENG) voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Studies (eng) voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternationale Politiek voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenItaliaanse taal en cultuur voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenJapanstudies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKlinische Technologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKoreastudies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKunstgeschiedenis voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLatijns-Amerikastudies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLeiden University College The Hague: Liberal Arts & Sciences: Global Challenges voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLife Science & Technology voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenMidden-Oostenstudies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenMolecular Science & Technology voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNatuurkunde voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNederlandkunde/Dutch Studies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNederlandse taal en cultuur voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNotarieel Recht voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenOude Nabije Oosten-studies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPedagogische wetenschappen voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPhilosophy: Global and Comparative Perspectives voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPoliticologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPsychologie voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenReligiewetenschappen voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenRussische studies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSecurity Studies voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSouth and Southeast Asian Studies voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSterrenkunde voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenTaalwetenschap voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenUrban Studies voltijd Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenWijsbegeerte voltijddeeltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenWiskunde voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden

NHL Stenden Hogeschool

NHL StendenPABO-Academisch voltijd Groningen
6 EC binnen 12 maanden

Protestantse Theologische Universiteit

PTHUTheologie (joint degree PthU/VU) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden

Rijksuniversiteit Groningen

RijksuniversiteitAmerican Studies voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitArcheologie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBedrijfskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBewegingswetenschappen voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBiologie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitCommunication and Information Studies voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEconometrie en Operationele Research voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEnglish Language and Culture voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEuropese talen en culturen voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFarmacie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFilosofie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFilosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied voltijddeeltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFiscaal Recht voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeschiedenis voltijddeeltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGlobal Responsibility & Leadership voltijd Leeuwarden
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitHuman Geography & Urban and Regional Planning voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInformatica voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInformatiekunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternationaal en Europees recht voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternational and European Law voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternational Business voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitIT recht voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitJuridische Bestuurskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunsten, Cultuur en Media voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunstgeschiedenis voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunstmatige Intelligentie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitLife Science and Technology voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedia Studies voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedicine, profile Global Health voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedicine, profile Molecular Medicine voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMidden-Oostenstudies voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMinorities & Multilingualism voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNatuurkunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNederlands recht voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNederlandse Taal en Cultuur voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNotarieel recht voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPedagogische Wetenschappen voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPsychologie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPsychologie (EN) voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitRechtsgeleerdheid voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitReligiewetenschappen voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitScheikunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitScheikundige Technologie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSociologie voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSpatial Planning and Design voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSterrenkunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTaalwetenschap voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTandheelkunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Bedrijfskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Natuurkunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Wiskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTheologie voltijddeeltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitWiskunde voltijd Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitLiberal Arts and Sciences voltijd Groningen
60 EC binnen 12 maanden

Radboud Universiteit

Radboud UniversiteitBiologie voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitChemistry voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitComputing Science voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitMolecular Life Sciences voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNatuur- en sterrenkunde voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitScience voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitWiskunde voltijd Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBiomedische wetenschappen voltijd Nijmegen
41 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitArtificial Intelligence voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBedrijfskunde voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBestuurskunde voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBusiness Administration voltijddeeltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEconomics and Business Economics voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeneeskunde voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeografie, Planologie en Milieu voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPoliticologie voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPsychologie voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPsychology voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitSociologie voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTandheelkunde voltijd Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitFilosofie voltijd Nijmegen
44 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPhilosophy, Politics and Society voltijd Nijmegen
44 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitAmerikanistiek voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitArts and Culture Studies voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitComparative European History voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitDuitse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEngelse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEuropean Law School voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitFranse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeschiedenis voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitInternational Business Communication voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitIslamstudies voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenis voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNederlandse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNotarieel recht voltijddeeltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitRecht & Economie voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitRechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen voltijddeeltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitSpaanse Taal en Cultuur voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTaalwetenschap voltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTheologie voltijddeeltijd Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden

Stenden Hogeschool

Stenden HogeschoolOpleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Academisch voltijd Groningen
48 EC binnen 12 maanden

Technische Universiteit Delft

TU DelftAerospace Engineering voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftApplied Earth Sciences voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftBouwkunde voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftCiviele Techniek voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftComputer Science and Engineering voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftElectrical Engineering voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftIndustrieel Ontwerpen voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftKlinische Technologie voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftLife Science & Technology voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftMaritieme Techniek voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftMolecular Science & Technology voltijd Leiden
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftNanobiology voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Bestuurskunde voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Natuurkunde voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Wiskunde voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftWerktuigbouwkunde voltijd Delft
45 EC binnen 12 maanden

Technische Universiteit Eindhoven

TU EindhovenApplied Physics voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenAutomotive Technology voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenBiomedische Technologie voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenBouwkunde voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenChemical Engineering and Chemistry voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenComputer Science and Engineering voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenData Science voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenElectrical Engineering voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenIndustrial Design voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenIndustrial Engineering voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenMedische Wetenschappen en Technologie voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenPsychology & Technology (major van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen) voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenSustainable Innovation voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Informatica voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Innovatiewetenschappen voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Wiskunde voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenWerktuigbouwkunde voltijd Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden

Maastricht University

Maastricht UniversityEuropean Law School voltijd Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityFiscaal Recht voltijd Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityRechtsgeleerdheid voltijd Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityArts and Culture voltijd Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEuropean Studies voltijd Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityLiberal Arts & Sciences voltijd Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityPsychologie voltijd Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityData Science and Knowledge Engineering voltijd Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityMaastricht Science Programme voltijd Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityUniversity College Maastricht voltijd Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityUniversity College Venlo voltijd Venlo
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEconometrics and Operations Research voltijd Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEconomics and Business Economics voltijd Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityFiscale Economie voltijd Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityInternational Business voltijd Maastricht
47 EC binnen 12 maanden

Universiteit Twente

Universiteit TwenteAdvanced Technology voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteApplied Mathematics voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteBiomedische Technologie voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteBusiness & IT voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteChemical Science and Engineering voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCivil Engineering voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCommunication Science voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCreative Technology voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteElectrical Engineering voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteGezondheids­wetenschappen voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteIndustrial Design voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteInternational Business Administration voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteManagement, Society and Technology voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteMechanical Engineering voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwentePsychology voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnical Computer Science voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnische Geneeskunde voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnische Natuurkunde voltijd Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteUniversity College Twente (ATLAS) voltijd Enschede
60 EC binnen 12 maanden

Universiteit Utrecht

UtrechtWiskunde en Toepassingen voltijd Utrecht
38 EC binnen 12 maanden
UtrechtGeneeskunde voltijd Utrecht
44 EC binnen 12 maanden
UtrechtAardwetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtAlgemene sociale wetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtBiologie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtBiomedische wetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCollege of Pharmaceutical Sciences voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCommunicatie- en informatiewetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtDiergeneeskunde voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtDuitse taal en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtEconomics and Business Economics voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtEnglish Language and Culture voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFarmacie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFilosofie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFranse taal en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGametechnologie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGeschiedenis voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGlobal Sustainability Science voltijd 
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtHistory voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtInformatica voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtInformatiekunde voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtIslam en Arabisch voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtItaliaanse taal en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKeltische talen en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKunstgeschiedenis voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKunstmatige intelligentie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtLiberal Arts and Sciences voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtLiteratuurwetenschap voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMedia en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMolecular Life Sciences voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMuziekwetenschap voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNatuur- en sterrenkunde voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNatuurwetenschap en innovatiemanagement voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNederlandse taal en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtOnderwijswetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPedagogische wetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPhilosophy, Politics and Economics voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPsychologie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtRechtsgeleerdheid voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtReligiewetenschappen voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtScheikunde voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSociale geografie en planologie voltijddeeltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSociologie voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSpaanse taal en cultuur voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtTaal- en cultuurstudies voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtTaalwetenschap voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtWiskunde voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtRechtsgeleerdheid: Utrecht Law College voltijd Utrecht
53 EC binnen 12 maanden
UtrechtUniversity College Utrecht voltijd Utrecht
propedeuse halen binnen 12 maanden

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam UVAAlgemene sociale wetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABiologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABiomedische wetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAInformatica voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAInformatiekunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAKunstmatige intelligentie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedische informatiekunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANatuurkunde (Natuur- en sterrenkunde) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPolitical Science voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPoliticologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPsychobiologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAScheikunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociale geografie en Planologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociology voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATandheelkunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAWiskunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFiscaal recht voltijddeeltijd Amsterdam
45 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVARechtsgeleerdheid voltijddeeltijd Amsterdam
45 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAActuarial Science voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAActuariële wetenschappen voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAArabische taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAArcheologie en prehistorie voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABèta-gamma voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABusiness Administration voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACognition, Language and Communication voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACommunicatiewetenschap voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACommunication Science voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACultuurwetenschappen voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVADuitslandstudies voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconometrics voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconometrie voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconomics and Business Economics voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEnglish Language and Culture voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEuropese studies voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFilosofie voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFiscale economie voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFranse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFuture Planet Studies voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAGeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAHebreeuwse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAItalië studies voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVALinguistics voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVALiterary Studies: Literary and Cultural Analysis voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia and Culture voltijd 
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia and Information voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia en cultuur voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudies voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMuziekwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANederlandse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANieuwgriekse taal en cultuur voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAOudheidwetenschappen voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPsychologie voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAReligiewetenschappen voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVARussische en Slavische studies voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAScandinavië studies voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASign Language Linguistics voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASpaanse en Latijns-Amerikaanse studies voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATaal en communicatie (Nederlands) voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATheaterwetenschap voltijddeeltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAUniversitaire Pabo van Amsterdam voltijd Amsterdam
50 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPolitics, Psychology, Law and Economics voltijd Amsterdam
54 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAAmsterdam University College voltijd Amsterdam
60 EC binnen 12 maanden

Universiteit voor Humanistiek

UvHBachelor Humanistiek voltijd Utrecht
45 EC binnen 12 maanden

Tilburg University

Tilburg UniversityBedrijfseconomie voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityBestuurskunde voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence (specialization within Communication and Information Sciences) voltijd 
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconometrie en Operationele Research voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconomics voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFilosofie voltijddeeltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFiscaal Recht voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFiscale Economie voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityGlobal Law voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityGlobal Management of Social Issues (track of Organization Studies) voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityInternational Business Administration voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityLiberal Arts and Sciences voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityOnline Culture: Art, Media and Society voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityOrganisatiewetenschappen voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPersoneelwetenschappen voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPsychologie voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPublic Governance (Internationale track Bestuurskunde) voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversitySociologie voltijd Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityTheologie voltijddeeltijd Utrecht
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityData Science voltijd Tilburg
45 EC binnen 12 maanden

Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam VUUniversitaire Pabo voltijd Amsterdam
30 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAarde en economie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAardwetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUArcheologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUArtificial Intelligence (Lifestyle Informatics) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBedrijfskunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBestuurs- en organisatiewetenschap voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBewegingswetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBiologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBiomedical Sciences voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBusiness Analytics voltijddeeltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunicatie- en informatiewetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunicatiewetenschap voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunication Science voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUComputer Science (Informatica) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCriminologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCultural Anthropology and Development Sociology voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research: Econometrics and Data Science voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUFarmaceutische wetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUFilosofie voltijddeeltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGeneeskunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGeschiedenis voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGezondheid en leven voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGezondheidswetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGriekse en Latijnse taal en cultuur voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUInformatie, multimedia en management (IMM) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUInternational Business Administration voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULaw in Society voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving (English) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving (Nederlandstalig) voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMathematics (Wiskunde) voltijddeeltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMedia, Kunst, Design en Architectuur voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMedische natuurwetenschappen voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUNatuur- en sterrenkunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUNotarieel recht voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUOudheidwetenschappen voltijdduale Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPolitical Science: Global Politics voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPoliticologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VURechtsgeleerdheid voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Boeddhisme voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Comparatief voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Hindoeïsme voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Islam voltijddeeltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUScheikunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUScience, Business & Innovation voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUSociologie voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUTandheelkunde voltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUTheologie voltijddeeltijd Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPedagogische wetenschappen voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPsychologie voltijd Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAmsterdam University College voltijd Amsterdam
60 EC binnen 12 maanden

Wageningen University

Wageningen UniversityAgrotechnologie voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityAnimal Sciences voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBedrijfs- en Consumentenwetenschappen voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBiologie voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBiotechnologie voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBos- en Natuurbeheer voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityCommunicatie en Life Sciences voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityEconomie en Beleid voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityGezondheid en Maatschappij voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityInternationale Ontwikkelingsstudies voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityLandschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityPlantenwetenschappen voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversitySoil, Water, Atmosphere voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityTourism voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityVoeding en Gezondheid voltijd Wageningen
36 EC binnen 12 maanden