Welk collegegeldtarief moet ik betalen?


VOORDAT   je je eerste bachelorstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede bachelorstudie tegen het lage wettelijke collegegeld tarief (±€ 1771).

NADAT  je je eerste bachelorstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede bachelorstudie, maar moet je een een hoger collegegeldtarief betalen. Zie voor dat hogere tarief de bedragen hieronder.

Er zijn twee uitzonderingen: is je tweede studie een studie in de gezondheidszorg of in het onderwijs, dan betaal je wél het lage wettelijke tarief.


bron: www.studie-kosten.nl


!
27 maart 2013
Studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, kunnen tegen het (lage) wettelijk collegegeld blijven studeren.

Deze regeling wordt in de wet vastgelegd, heeft minister Bussemaker afgesproken met de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en HBO-Raad, en de studentenbonden.

bron: rijksoverheid


Niet voor gezondheidszorg/onderwijs
Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs, zij hebben namelijk wél recht op het (lagere) wettelijks tarief.

bron: DUO

ABC Opleidingen


?


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


?


ArtEZ hogeschool voor de kunsten


€ 7500


Avans Hogeschool


?

duaal  € 7969

?

deeltijd  € 6662


Christelijke Hogeschool Ede


?


Hogeschool Dirksen


?


Driestar Hogeschool


?


Fontys


duaal  € 2060

?

duaal  € 2006

deeltijd  € 2006

deeltijd  € 2060

€ 1041


Hogeschool Arnhem Nijmegen


?

duaal  € 8485

?

deeltijd  € 7235

deeltijd  € 8485

€ 7235

€ 8485


Hanzehogeschool Groningen


deeltijd  € 3115

€ 7700


De Haagse Hogeschool


?


HKU


?


Hogeschool Leiden


?


Hogeschool Rotterdam


deeltijd  € 8165

€ 3650
deeltijd  € 3650

€ 8165

€ 8165
duaal  € 8165

€ 8165
deeltijd  € 8165


Hogeschool Utrecht


?


Hogeschool van Amsterdam


?


Hogeschool Inholland


?


Hogeschool IPABO


?


Hogeschool ISBW


?


Katholieke PABO Zwolle


?


LOI


?


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda


€ 9777


Business School Notenboom


?


Hogeschool NOVI


?


NTI


?


Schoevers


?


Hogeschool Van Hall Larenstein


?


Zuyd Hogeschool


?Dubbelcheck bij de instelling

Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en je land van herkomst. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling.


Starten in februari?

Zie : tweede instroommoment.