Accountancy (Associate degree)

Fontys Hogescholen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tweejarig hbo-programma dat opleidt tot assistent accountant voor het midden- en kleinbedrijf.

Het programma is afgestemd op de functie van assistent accountant en stemt gedeeltelijk overeen met de vierjarige bacheloropleiding. De werkzaamheden zijn voornamelijk afgestemd op de samenstel- en fiscale praktijk binnen het midden- en kleinbedrijf met de brede adviesfunctie, als ook op het zelfstandig uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de kleinere mkb-cliënten. Deze hoofdtaken zijn: Het verrichten van samenstellingwerkzaamheden van uitvoerende- en adviserende aard binnen het midden- en kleinbedrijf; Het uitvoeren van eenvoudige, routinematige controlewerkzaamheden voor de kleinere cliënten onder begeleiding van de bachelor Accountancy; Het verzorgen van aangiftewerk; Het signaleren van adviesmogelijkheden; De nadruk ligt op de administratieve dienstverlening en op de fiscaliteit. Het onderdeel controle zal slechts op basis niveau aan de orde komen, omdat van de AD-er niet wordt verlangd dat hij/zij volledige controles kan uitvoeren. Kennis van de basisbegrippen uit de controle zijn vereist, omdat een natuurlijke gevoeligheid voor juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie voor elke (assistent)accountant een essentiële voorwaarde is.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaAd Accountancy
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80008
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag/avond (Duaal) Eindhoven Economie & Marketing Eindhoven
Open dag/avond (Duaal) Eindhoven Economie & Marketing Eindhoven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 6500
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 6500
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
HAVO C&Mec of m&o + wiA of wiB
HAVO E&Mtoelaatbaar
HAVO N&Gec of m&o
HAVO N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
43593 studenten aan de Fontys Hogescholen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 HAN
Accountancy (AD)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 LOI
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/11
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11
HBO Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11
HBO Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/11 NTI
Accountancy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel2.83.3
inhoud2.93.2
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast2.51.9
studiebegeleiding2.21.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy (Associate degree) aan de Fontys Hogescholen is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 2.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitAccountancy and Controlling+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • administrateur (boekhoudkundig medewerker)
 • assistent-accountant
 • assistent-accountant samenstelpraktijk
 • assistent-controller
 • assistent-controller
 • assistent-fiscaal adviseur
 • controller
 • extern (openbaar) accountant
 • hoofd financieel-economische afdeling
 • intern accountant
 • overheidsaccountant
bron: CBS