Deze opleiding

Als je het Ad Management in de zorg hebt gevolgd, ben je in staat de dagelijkse taken (zoals die van coördinator, eerstverantwoordelijke of teamleider) op operationeel niveau te vervullen.

Het Ad-programma richt zich op aankomende en beginnende managers in de zorg. Na afronding kun je de dagelijkse taken, zoals die van coördinator, eerstverantwoordelijke of teamleider op operationeel niveau te vervullen. Het traject geeft direct aansluiting op de bachelor-opleiding Management in de Zorg.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaAd Management in de Zorg
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80011
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Visiting Day (Full-time) Eindhoven Health Care Eindhoven
Open dag/avond (Deeltijd) Eindhoven Gezondheidszorg Eindhoven
Open dag/avond (Deeltijd) Eindhoven Gezondheidszorg Eindhoven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 6500
1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 6500
toelaatbare profielen
MBO niveau 4Je wordt toegelaten tot het 2e jaar als je: • een opleiding op mbo-4 niveau met goed gevolg hebt afgerond én • je minimaal 20 uur per week bij een zorg-, welzijns- of aanverwante organisatie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

100 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
38 eerstejaars gestart in 2012
79% daarvan is vrouw
44044 studenten aan de Fontys Hogescholen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Fontys
Management in de Zorg
€ 280 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Avans
Management in de Zorg
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 HAN
Coördinator in Zorg en Dienstverlening
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 Hogeschool Leiden
Management in de Zorg
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 HR
Management in de Zorg
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 NCOI
HBO Management in de Zorg
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 SDO
Management in de Zorg
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.44.2
inhoud4.1
docenten4.3
studiefaciliteiten3.9
studielast3.6
studiebegeleiding3.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management in de Zorg (Associate degree) aan de Fontys Hogescholen is beoordeeld door 5 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • afdelingshoofd
  • coördinator in de zorg
  • coördinator wonen, zorg en dagbesteding
  • kwaliteitsmedewerker
  • leidinggevende in de zorg
  • projectleider
  • regieverpleegkundige
  • teamleider
bron: CBS