Ad Muziek (dirigent Hafabra)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je in de praktijk al werkzaam als HaFaBra-dirigent? Ben je beroepsmusicus en wil je je werkgebied uitbreiden naar HaFaBra-Directie? Dan is ons tweejarige hbo-programma zeker iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80027
Je begint je conservatoriumopleiding met het verwerven van een gedegen theoretische en praktische basis. Voor een dirigent betekent dat onder meer het ontwikkelen van het muzikale voorstellingsvermogen in onderwijsonderdelen als algemene muziekleer en praktische harmonie. Verder maak je als dirigent kennis met de lichte muziek, leer je creatief schrijven en schaaf je verder aan de beheersing van je blaasinstrument of slagwerk.

Er staat je een zeer gevarieerd studieprogramma te wachten dat op verschillende manieren wordt aangereikt. In werkcolleges, practica, individuele lessen en projecten waaraan je alleen of met een aantal medestudenten werkt. Naast de reguliere lessen neem je ook deel aan workshops van nationaal en internationaal gerenommeerde gastdocenten.

Je studeert voor het wettelijk erkende diploma Associate degree dirigent HaFaBra. Daarmee studeer je af om voor orkesten uit de derde, vierde en vijfde divisie en voor jeugdorkesten te staan.

Voorafgaand aan de studie moet je een toelatingsexamen afleggen dat bestaat uit een theoretische en gehoorvormingstest en een praktisch examen. De onderdelen duren beide ongeveer 30 minuten en vinden meestal op één dag plaats.

Waarom aan de Hanze?

In twee jaar voltijds studie verwerf je kennis en kunde om zelfstandig te werken met orkesten in de 3e, 4e en 5e divisie. Na het behalen van de Associate degree HaFaBra-directie kun je zonder enige vertraging desgewenst nog twee jaar verder studeren in de Bacheloropleiding om de volledige HBO-bevoegdheid als HaFaBra-dirigent voor alle divisies te behalen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet curriculum wordt aangeboden in 3 clusters:
  1. Studie, beroep en Maatschappij, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student mbt de beroepsrol
  2. Algemeen Ondersteunende Vakken, gericht op het verwerven en gebruiken van algemene muziektheoretische kennis en vaardigheden
  3. Hoofdvak en hoofdvakgebonden vakken, de directielessen en de overige hoofdvakspecifieke instrumentale/vocale en theoretische lessen, deze verschillen per hoofdvak.
De Associate degree is voor wat betreft studieniveau en studielast vergelijkbaar met de eerste twee jaar van de bacheloropleiding HaFaBra-directie. De lessen zijn zo geroosterd, dat je drie à vier dagdelen en vaak ook een avond per week op het conservatorium of stageadres bent. Eén keer per jaar is er een projectweek. De zelfstudie-uren kun je gewoon thuis doen. Vrijstellingen zijn eventueel mogelijk door eerder verworden competenties.
periode
1234
hafabra hoofdvak
10 EC
hafabra theorie
2 EC
instrumentaal bijvak
3 EC
projecten en stages
4 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, excursie, werkgroep, groepsopdracht, workshop, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
docenten
Docenten zijn Tijmen Botma en Klaas van der Woude
In de projectweken worden ook (internationale) gastdocenten uitgenodigd.
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

artistic talent

erkende certificaten

instaptoets
om aan het conservatorium te kunnen studeren moet je een toelatingsexamen doen. Dit examen bestaat uit twee delen: een theoretische en gehoorvormingstest en een praktisch examen. De toelatingseisen voor de Associate degree HaFaBra zijn vergelijkbaar met die voor de bacheloropleiding Hafabra-directie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ad Muziek (dirigent Hafabra) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een afgeronde Associate degree HaFaBra-directie ben je bevoegd om voor orkesten uit de derde, vierde en vijfde divisie en voor jeugdorkesten te staan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nederland kent een grote traditie op het gebied van harmonie-orkesten, fanfares en brassbands. Afgestudeerde dirigenten vinden vaak zonder veel problemen een baan als dirigent, vaak al tijdens hun studie.

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies

Algemene emailbox

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite