Deze opleiding

Dit tweejarige deeltijdprogramma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaAd
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80045
Het programma sluit aan op delen van het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads. Het eerste jaar is gelijk aan
deze bachelor en sluit je af met een propedeusediploma. Ook loop je stage
(werkplekleren) op een school. Als je al werkzaam bent op een school vertaal je theorie en didactische concepten naar je eigen praktijk. In het tweede jaar volg je met name vakken waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd en
vakdidactiek.Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar. Het eindassessment Ad wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

De opsomming hieronder geeft een indruk van de onderwijseenheden (OE's) die je in de twee studiejaren krijgt.

1e jaar
Gezondheid en Ziekte
Werken in de sector Zorg en Welzijn
Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen
Pedagogiek: de leerling centraal, inclusief vijf dagen werkplekleren

2e jaar
Dienstverlening
OE naar keuze uit het bachelorprogramma
Didactiek
Werkplekleren

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studielast
Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan het programma is afhankelijk van jouw individuele studietraject. De colleges zijn ingeroosterd op een hele dag, voor het studiejaar 2017 - 2018 is dit op dinsdag. Het kan voorkomen dat de colleges volgend jaar op een andere dag gepland staan.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 HvA
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 HAN
Onderwijsondersteuner in Zorg en Welzijn
€ 315 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Hogeschool Leiden
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 HR
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is op dit moment behoefte aan praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners.
Dat komt doordat leerlingen de (beroeps)- vaardigheden en (beroeps)houding met name in de praktijk opdoen en daarin begeleid moeten worden. Daarnaast biedt het Ad-programma toegang tot de bachelor Leraar Gezondheidszorg en Welzijn.

Potentiële beroepen

onderwijsondersteuner
praktijkbegeleider
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite