Deze opleiding

Het programma sluit aan bij de inhoud en het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Horeca en Voeding (Leraar Consumptieve Techniek I en II).

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaAd
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80051
In het eerste jaar verdiep je je vooral in vakinhoudelijke kennis. Je volgt vakken als Algemene Natuurwetenschappen, Microbiologie en vakdidactiek. Ook volg je een stage (werkplekleren) op een school. Werk je al als onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je de beroepsopdrachten uitvoeren op je eigen school. Op die manier pas je datgene wat je leert, direct toe op je eigen praktijksituatie.

In het tweede jaar volg je vakken als Voeding en Gezondheid, Financiële Organisatie en Vakdidactiek. Ook loop je stage: zowel op een school als in een bedrijf.

Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar waardoor je toelaatbaar wordt voor de hoofdfase. Het eindassessment wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studielast
Dit programma biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de opleiding en krijgt dan een studieadvies.
toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde of nlt
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Studiekeuzegesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijsondersteuner Horeca en Voeding aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is op dit moment behoefte aan praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners. Dat komt doordat leerlingen de beroepsvaardigheden en beroepshouding met name in de praktijk opdoen en daarin begeleid moeten worden. Daarnaast biedt het Ad-programma toegang tot de bachelor Leraar Horeca en Voeding.

Potentiële beroepen

onderwijsondersteuner
praktijkbegeleider
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite