Human Resource Management (2 jaar)

NHL Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met mensen werken én een combinatie van economie, personeel en management: dat vind je interessant.

Je wilt graag verder leren, maar vier jaar studeren zie je niet zitten. Denk jij hierover na? Dan is de tweejarige Associate degree Human Resource Management iets voor jou!

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Een goed
personeelsbeleid is dus belangrijk! Als je kiest voor de Associate degree Human Resource Management, leer je alles over levensloopregelingen, cao's, formatieplanning, de introductie van nieuwe personeelsleden en het verzorgen van functiebeschrijvingen. De ideale student voor de Ad Human Resource Management beschikt over de volgende kenmerken: Integer, Open en toegankelijk en Praktische instelling.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaAd Human Resource Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80073
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

  • 100% aansluiting op bachelor Human Resource Management.
  • Leren in de praktijk en op school.
  • Na twee jaar een hbo-diploma.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Bij Human Resource Management zijn projecten een belangrijk onderdeel van de studie. Teamwork is daarbij cruciaal, ook binnen je latere werk moet je regelmatig samenwerken. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld het project: De professionele organisatie.

Je loopt een half jaar lang stage, drie dagen per week of werkt mee aan een praktijkproject. Tijdens je stageperiode volg je ook één dag per week colleges.

Vakken: Algemene economie, Onderzoek, Sociologie, Engels, Arbeidsrecht en Psychologie
2e jaar In het tweede jaar werk je aan de projecten: Sociaal Jaarverslag en Arbeidsverhoudingen.

Je loopt een half jaar stage of je werkt aan een praktijkproject. Je werkt ook aan je afstudeeropdracht. Bijvoorbeeld een werknemerstevredenheidsonderzoek of het uitvoeren van een risico-inventarisatie. In een eindgesprek laat je in een presentatie zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Vakken: Psychologie, Arbeidsverhoudingen, Workshops, Onderzoek (SPSS) en Ethiek en filosofie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4alle domeinen
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

64 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
11926 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 NHL
Human Resource Management (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Avans
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 NHLStenden
Human Resource Management (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.83.6
docenten3.83.4
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.73.1
studiebegeleiding3.83.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management (2 jaar) aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een Associate degree Human Resource Management op zak ben je welkom bij veel verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, zorginstellingen, uitzendbureaus en gemeentes.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • assistent hrm
  • intercedent
  • medewerker personeelsadministratie
  • personeelsconsulent
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite