IT Service Management (2 jaar)

NHL Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bedrijven worden steeds afhankelijker van ICT. De klant staat voorop en is kritisch. Hoe voldoe je aan de ICT-verwachtingen van de klant tegen een betaalbare prijs en goede kwaliteit?

Daar komt IT Service Management bij kijken. Wil jij graag verder leren, maar zie je vier jaar studeren niet zitten? Dan is de tweejarige opleiding IT Service Management iets voor jou!

De Associate degree IT Service Management leert je analyseren, adviseren, implementeren en beheren. Informatietechnologie is niet voor iedereen even simpel. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat alle werknemers in een bedrijf met digitale systemen om kunnen gaan. Een technisch verhaal weet jij begrijpelijk te vertalen naar klanten en gebruikers. Vragen en storingen weet je snel te beantwoorden en op te lossen. De ideale student voor de Ad IT Service Management beschikt over de volgende kenmerken: Open en sociaal, Klantgericht
en Praktische instelling.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaAd IT Service Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80024
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

 • 100% aansluiting op bachelor Business IT & Management.
 • Persoonlijk contact.
 • Na twee jaar een diploma.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Bij IT Service Management zijn projecten een belangrijk onderdeel van de studie. Teamwork is daarbij cruciaal, ook binnen je latere werk moet je regelmatig samenwerken. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: Application Design, Managementgame en Brandstof voor beslissers.

Vakken: Management Information Systems, Communicatie vaardigheden, Databases, Grafic User Interface en Organisatie en Management.
2e jaar In het tweede jaar werk je aan de projecten: Information Management en IT Risk & Security.

Beheren en managen van ICT leer je niet uit een boekje. Je zult in de praktijk de nodige ervaring op moeten doen. Daarom ga je stage lopen bij een bedrijf en zul je een klus moeten klaren op het gebied van IT servicemanagement. Je sluit de stage af met een presentatie en een rapport.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4alle domeinen m.u.v.:
* Techniek & Procesindustrie
* Zorg & Welzijn
* Voedsel, Natuur & Leefomgeving
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

3 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
11926 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHL
IT Service Management (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Inholland
IT Service Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHLStenden
IT Service Management (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.8
docenten3.9
studiefaciliteiten3.4
studielast3.5
studiebegeleiding-

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

IT Service Management (2 jaar) aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een Associate degree IT Service Management op zak ben je welkom bij veel verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, zorginstellingen, uitzendbureaus en gemeentes.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • beheerder informatiebeveiliging
 • changemanager
 • configurationmanager
 • functioneel beheerder
 • incident manager/problem manager
 • releasemanager
 • servicemanager
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite