Deze opleidingprintprint

locatieLeeuwarden,
Emmen
diplomaAd BA Vrijetijdsmanagement
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80040
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHLStenden?

Erkenningen
awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2017

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M+ economie of Management & Organisatie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&M+ economie of Management & Organisatie.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor mbo-diploma's uit de domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende eisen. Er moet een toelatingstoets worden gemaakt. Meer info via www.toelatingtoetsen.nl
toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 330in het eerste jaar
€ 700studiematerialenvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHLStenden
Leisure and Events Management
star NVAO
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Stenden
Vrijetijdsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.6
inhoud3.73.4
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.83.4
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.83.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ad Leisure and Events Management aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker recreatie en toerisme
  • hoofd recreatieonderzoek
  • wetenschappelijk onderzoeker toerisme, vrijetijdsbesteding
bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.