Deze opleiding

Kies je voor de associate degree Leisure & Events Management van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een opleiding waar je wordt opgeleid tot een duurzame en ondernemende leisure professional.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden, Emmen
diplomaAd BA
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80040
NHL Stenden Hogeschool biedt, als enige in Nederland, een associate degree (Ad) Leisure & Events Management. Je leert hier in twee jaar hoe je jouw organisatietalent, social skills en flexibiliteit optimaal inzet. Je ontwikkelt je zo tot professional in de vrijetijdssector óf je groeit door binnen je huidige functie. Tijdens de opleiding leer je de brede vrijetijdsmarkt beter kennen. Je verdiept je in belangrijke deelsectoren binnen de vrijetijdsmarkt zoals: sport, kunst & cultuur, media, toerisme en recreatie. De nadruk bij dit traject ligt op het organiseren van evenementen.

Deze unieke associate degree is met name interessant wanneer je na jouw mbo-4 nog twee jaar wil doorstuderen, of wanneer je vier jaar studeren te lang vindt na het behalen van je havodiploma.

Waarom aan de NHL Stenden?

awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2017
Duurzaam ondernemerschap: je leert vrijetijdsconcepten ontwerpen vanuit het principe People, Planet, Profit.
Internationale en regionale oriëntatie: de opleiding heeft een uitgebreid netwerk van (inter)nationale stages en aandacht voor interculturele samenwerking.
Praktijkgericht: stevig programma in alle jaren waarbij je vanaf dag 1 je eigen onderneming opzet en evenementen realiseert.
LeisureLAB: met werkveld en Lectoraten passen we unieke vormen van onderzoek toe, zoals scenario planning

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De Associate Degree Leisure & Events Management duurt 2 jaar. Deze twee jaar komen grotendeels overeen met de eerste twee jaar van de Bachelor Degree. De opleiding wordt in jaar 2 afgesloten met de Proeve van Bekwaamheid.
De Associate Degree Leisure & Events Management is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Hierdoor sluit de opleiding perfect aan bij de
praktijk en je krijgt precies die kennis en vaardigheden die je nodig hebt. Je legt een stevige basis op het gebied van marketingcommunicatie, nieuwe verdienmodellen, het gebruik van sociale media, projectmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen en communicatie. Daarnaast doe je kennis en praktijkervaring op in de vrijetijdssectoren: evenementen, toerisme, sport, kunst/cultuur, recreatie en media. Bovendien leer jij hoe je al deze kennis kunt toepassen bij het zelfstandig uitvoeren van een project. Binnen de opleiding ligt het accent op het creëren van waardevolle
belevenissen en evenementen voor individuen, organisaties en gemeenschappen.

1e jaar Het eerste jaar is een oriëntatie op de vrijetijdsmarkt en op service management in het algemeen. De aandacht gaat vooral uit naar de operationele kant van bedrijven in de vrijetijdssector.
Je zet samen met andere studenten een studentenbedrijf op. In dit studentenbedrijf doe je ervaring op met tal van aspecten van het ondernemerschap.

Ook ga je dit jaar op werkveld bezoek bij verschillende spelers uit de vrijetijdsindustrie.
periode
2e jaar In het tweede jaar wordt de vrijetijdsmarkt bekeken vanuit een tactisch management perspectief. Je maakt kennis met alle aspecten rondom de organisatie van een project. En je voert dit project
daadwerkelijk uit voor een opdrachtgever uit het werkveld. Daarnaast loop je gedurende een half jaar één dag in de week stage bij een leisure bedrijf van jouw keuze.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Vanaf jaar 1 krijgen studenten een studiecoach toegewezen.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is mogelijk wanneer studenten doorstromen naar het derde jaar van de Bachelor.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8150
niet-EU/EER studenten : € 8150

1 februari 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8150
niet-EU/EER studenten : € 8150

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&M+ economie of Management & Organisatie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&M+ economie of Management & Organisatie.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor mbo-diploma's uit de domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende eisen. Er moet een toelatingstoets worden gemaakt. Meer info via www.toelatingtoetsen.nl
toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 330in het eerste jaar
€ 700studiematerialenvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHL Stenden
Leisure and Events Management
star NVAO
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Stenden
Vrijetijdsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.73.5
docenten3.83.5
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.33.2
studiebegeleiding3.83.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ad Leisure and Events Management aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het diploma Associate Degree Leisure Management op zak kun je als assistent-manager of coördinator aan de slag bij evenementenorganisaties, thema- en attractieparken, sportorganisaties, de overheid en musea. Je kunt er ook voor kiezen om na afronding in jaar 3 van de Bachelor Degree in te stromen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt aan de slag als:
  • assistent-eventmanager
  • assistent-programmamanager
  • medewerker marketing en communicatie
  • assistent-projectmanager

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite