Deze opleiding

NHL Stenden Leisure Management richt zich op het opleiden van duurzaam ondernemende regisseurs van de internationale vrijetijdssector.

Je bent een organisatietalent, gaat graag met mensen om en bent flexibel. Je houdt van (je werk in) de vrijetijdssector en wilt graag doorgroeien in deze sector. Maar nog vier jaar naar school? NHL Stenden Hogeschool biedt, als enige in Nederland, een Associate Degree (Ad) Leisure & Events Management. Je ontwikkelt je met deze opleiding in slechts twee jaar tot een professional in de Leisure Industrie. Tijdens de opleiding leer je de brede vrijetijdsmarkt beter kennen. Je gaat je verdiepen in belangrijke deelsectoren binnen de vrijetijdsmarkt zoals: sport, kunst & cultuur, media, toerisme en recreatie. De nadruk bij dit traject ligt op het organiseren van evenementen.

De opleiding is met name interessant voor:
 • studenten mbo-4 die twee jaar willen doorstuderen
 • studenten met een praktische houding
 • studenten die goed weten wat ze binnen het leisure werkveld willen doen
 • havo-leerlingen die de stap naar vierjarig hbo-onderwijs te groot vinden
printprint

locatieLeeuwarden,
Emmen
diplomaAd BA Vrijetijdsmanagement
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80040
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHLStenden?

Erkenningen
awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2017
Duurzaam ondernemerschap: je leert vrijetijdsconcepten ontwerpen vanuit het principe People, Planet, Profit.
Internationale en regionale oriëntatie: de opleiding heeft een uitgebreid netwerk van (inter)nationale stages en aandacht voor interculturele samenwerking.
Praktijkgericht: stevig programma in alle jaren waarbij je vanaf dag 1 je eigen onderneming opzet en evenementen realiseert.
LeisureLAB: met werkveld en Lectoraten passen we unieke vormen van onderzoek toe, zoals scenario planning

Open dagen en meeloopdagen

Infoavond lerarenopleidingen deeltijd Leeuwarden
Heb jij de ambitie om voor de klas te staan? Zoek jij een deeltijd hbo-opleiding die jou opleidt tot een docent die klaar is voor de toekomst? Kom dan op dinsdag 6 februari tussen 18.00 en 21.00 uur naar de Infoavond voor onze deeltijd lerarenopleidingen.
Open Dag Leeuwarden
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Emmen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Meppel
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Assen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Amsterdam
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Groningen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Proefstuderen Leeuwarden
Heb je een interessante studie gevonden en wil je zeker weten of deze goed bij je past? Wil je ervaren hoe het is om te studeren aan onze nieuwe hogeschool? Kom dan donderdag 15 maart een dag Proefstuderen!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De Associate Degree Leisure & Events Management duurt 2 jaar. Deze twee jaar komen grotendeels overeen met de eerste twee jaar van de Bachelor Degree. De opleiding wordt in jaar 2 afgesloten met de Proeve van Bekwaamheid.
De Associate Degree Leisure & Events Management is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Hierdoor sluit de opleiding perfect aan bij de
praktijk en je krijgt precies die kennis en vaardigheden die je nodig hebt. Je legt een stevige basis op het gebied van marketingcommunicatie, nieuwe verdienmodellen, het gebruik van sociale media, projectmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen en communicatie. Daarnaast doe je kennis en praktijkervaring op in de vrijetijdssectoren: evenementen, toerisme, sport, kunst/cultuur, recreatie en media. Bovendien leer jij hoe je al deze kennis kunt toepassen bij het zelfstandig uitvoeren van een project. Binnen de opleiding ligt het accent op het creëren van waardevolle
belevenissen en evenementen voor individuen, organisaties en gemeenschappen.

1e jaar Het eerste jaar is een oriëntatie op de vrijetijdsmarkt en op service management in het algemeen. De aandacht gaat vooral uit naar de operationele kant van bedrijven in de vrijetijdssector.
Je zet samen met andere studenten een studentenbedrijf op. In dit studentenbedrijf doe je ervaring op met tal van aspecten van het ondernemerschap.

Ook ga je dit jaar op werkveld bezoek bij verschillende spelers uit de vrijetijdsindustrie.
periode
2e jaar In het tweede jaar wordt de vrijetijdsmarkt bekeken vanuit een tactisch management perspectief. Je maakt kennis met alle aspecten rondom de organisatie van een project. En je voert dit project
daadwerkelijk uit voor een opdrachtgever uit het werkveld. Daarnaast loop je gedurende een half jaar één dag in de week stage bij een leisure bedrijf van jouw keuze.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Vanaf jaar 1 krijgen studenten een studiecoach toegewezen.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is mogelijk wanneer studenten doorstromen naar het derde jaar van de Bachelor.
bindend studieadvies
 • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
havo C&M+ economie of Management & Organisatie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&M+ economie of Management & Organisatie.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor mbo-diploma's uit de domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende eisen. Er moet een toelatingstoets worden gemaakt. Meer info via www.toelatingtoetsen.nl
toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 330in het eerste jaar
€ 700studiematerialenvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHLStenden
Leisure and Events Management
star NVAO
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Stenden
Vrijetijdsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het diploma Associate Degree Leisure Management op zak kun je als assistent-manager of coördinator aan de slag bij evenementenorganisaties, thema- en attractieparken, sportorganisaties, de overheid en musea. Je kunt er ook voor kiezen om na afronding in jaar 3 van de Bachelor Degree in te stromen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt aan de slag als:
 • assistent-eventmanager
 • assistent-programmamanager
 • medewerker marketing en communicatie
 • assistent-projectmanager
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker recreatie en toerisme
 • hoofd recreatieonderzoek
 • wetenschappelijk onderzoeker toerisme, vrijetijdsbesteding
bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.