Deze opleiding

Werk jij in de logistiek en wil je doorgroeien? Combineer dan werken en leren in de tweejarige opleiding associate degree Logistiek en Economie.

open_in_newwebsite

locatieEmmen
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar duaal
accreditatiesNVAO
croho-code80115
De Ad Logistiek en Economie is een vrij kleinschalige studie. Je studeert in groepen van maximaal 20 studenten, waardoor er veel tijd en aandacht is. Omdat elke student zijn eigen praktijkervaring meeneemt, leer je ook veel van elkaar. We hebben daarnaast veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie, zodat je werken, leren en privé goed kunt combineren. Daar krijg je hulp bij van een coach en je docenten.
Je bouwt aan je carriëre terwijl je studeert en kunt de geleerde theorie direct in de praktijk brengen.

Met dit diploma kun je verschillende beroepen uitoefenen, bijvoorbeeld:
  • Teamleider logistiek: geeft leiding aan een team logistiek medewerkers.
  • Transportplanner: regelt het transport van goederen binnen een bedrijf.
  • Kwaliteitsmedewerker: toetst de kwaliteit van een product of dienst.
  • Inkoopmanager: bepaalt een inkoopstrategie en is verantwoordelijk voor de implementatie.
  • Demandmanager: voorspelt de productafname om de capaciteit optimaal te benutten.

Waarom aan de NHL Stenden?

Blended learning (verschillende leerstijlen)
Werkplekleren: tijdens je werk ga je ook aan de slag met studieopdrachten en breng je nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk.
Leren op school: je volgt lessen en trainingen en werkt samen met medestudenten aan opdrachten.
Online learning: je bereid je lessen voor in de digitale leeromgeving en volgt flitscolleges

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2019

collegegeld nog niet bekend

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mmet econ of M&O + wisA of wisB
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gmet econ of M&O
havo N&Tmet econ of M&O
vwo C&Mmet econ of M&O
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gmet econ of M&O
vwo N&Tmet econ of M&O
MBO niveau 4*Voor de mbo-domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHL Stenden
Logistiek en Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 HAN
Logistics Management
€ 323 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Stenden
Logistiek en Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ad Logistiek en Economie aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Contact

Pieter de Jong

Docent Logistiek en Economie Ad duaal

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite