Opnieuw kiezen

Je wilt advies bij de volgende stap in je schoolloopbaan en je wilt de juiste keuze maken voor een studierichting. Een keuze voor een opleiding die ook bij je past. Dit kan met behulp van erkend en betrouwbaar testmateriaal. == Beroeps Interesse Tests == Je keuze voor een bepaalde sector of richting in de opleidings- of beroepenwereld wordt vooral bepaald door je motivatie. Als aspect van motivatie worden beroepeninteressen wel als belangrijkste richtinggevende factor beschouwd bij de keuze van opleiding, werk of werkomgeving. De Beroeps Interesse Tests tonen naar welke beroepsrichtingen jouw voorkeur vooral uitgaat == Persoonlijkheidstests == Persoonlijkheid kan globaal worden omschreven als een verzameling psychologische eigenschappen en mechanismen binnen een individu die gestructureerd en relatief stabiel zijn en die invloed hebben op de omgang met en aanpassingen aan de omgeving van het individu. De persoonlijkheidstests meten welke eigenschappen jou als persoon typeren == Capaciteitentests == Capaciteiten worden wel gezien als de belangrijkste factor in de keuze van het niveau van de opleiding of het beroep. De capaciteitentests meten welk opleidingsniveau het best bij jou past. Natuurlijk is er een wisselwerking tussen deze drie. Zo kan bijvoorbeeld drang tot zelfontplooiing, ook bij de keuze van het niveau van het beroep, een belangrijke rol spelen. Door al deze aspecten mee te wegen is het mogelijk een meer doordachte keuze te maken voor een studierichting.> website van Opnieuw kiezen