NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool is een internationale school met vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bali (Indonesië), Bangkok (Thailand) en Port Alfred (Zuid-Afrika).

NHL Stenden Hogeschool is 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Christelijk Hogeschool Nederland (CHN) en de Hogeschool Drenthe.

Verrijking onderwijsaanbod
NHL Stenden werkt met het nieuwe concept van de New University aan een verrijking van het huidige onderwijsaanbod. New University is een samenballing van onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten. Met het onder één dak brengen van het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs sluit NHL Stenden beter aan op wat internationaal de standaard is.

Uitgebreid opleidingsaanbod
Aan NHL Stenden Hogeschool studeren circa 11.000 studenten en werken bijna 1000 medewerkers. Het aanbod aan opleidingen bestaat uit associate degrees, bacheloropleidingen en masteropleidingen in de domeinen (Service) Management, Zorg, Educatie, Economie en Techniek.

Ondernemend leren
Kenmerkend aan de opleidingen van NHL Stenden Hogeschool is dat de praktijk centraal staat. Al tijdens de studie maken studenten kennis met hun toekomstige werkveld, bijvoorbeeld via één van onze leerbedrijven. Daarnaast kent NHL Stenden Hogeschool een elftal lectoraten waarin onder andere professionals uit het werkveld deelnemen.
logo

Studievoorlichting


Rengerslaan 8
8917 DD

e:
t: 058-2441100
w: associate website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015