Fiscaal recht

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Fiscaal recht richt je je op de achtergronden van een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursnee
In Nederland wordt veel belasting betaald. Omdat de verdeling van de belastingdruk over de burgers rechtvaardig moet zijn, houdt het belastingrecht of fiscaal recht zich bezig met de vraag hoe we de belastingdruk het beste over de burgers kunnen verdelen. Als student Fiscaal recht richt je je op de achtergronden van deze rechtvaardige verdeling, en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk.
Tijdens je studie Fiscaal recht ontwikkel je een brede kijk op de wereld om je heen en leer je hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden waardoor je ingewikkelde situaties kunt analyseren en problemen kunt oplossen.

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen voor de juridische bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. De eerste twee jaren zijn voor een groot deel gemeenschappelijk voor deze bachelors.
Hoewel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid groot is, is het aantal studenten Fiscaal recht beperkt. Dat zorgt ervoor dat de meeste studenten elkaar kennen en dat er veel contact is tussen studenten en docenten.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

In Amsterdam zijn veel kantoren gevestigd van belastingadviseurs, advocaten en accountants. De meeste studenten vinden dan ook na hun studie gemakkelijk een baan, vaak al voordat ze afgestudeerd zijn.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track honoursprogramma

Studenten met goede resultaten kunnen meedoen aan een extra uitdagend programma met extra studiepunten

Veel van de onderwerpen in dit programma zijn interdisciplinair.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pindien in bezit van een deelcertificaat Nederlands op VWO nvieau
studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

146 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
46 eerstejaars gestart in 2017
37% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Porta Adriani - fiscalistenvereniging

Fiscale economie en Fiscaal recht
Sfeer


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam UVA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.63.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor fiscaal-juristen is bijzonder gunstig. Mogelijke werkgevers zijn: de Belastingdienst, banken, (gemeentelijke)overheid, verzekeringsmaatschappijen, accountants- en advocatenkantoren, de rechtelijke macht.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArbeidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
ErasmusFiscaal Recht Indirecte Belastingengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Amsterdam UVACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStrafrecht part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
belastingadviseur
belastinginspecteur
fiscaal jurist bij bedrijf of overheidsinstelling
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite