Unsplashed background img 2
Open dag Avans Academie Associate degrees

Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch

Open avond Associate degrees Academie

Avans Hogeschool Roosendaal

Open Dag Emmen

NHL Stenden Hogeschool Emmen

Open Dag Amsterdam

NHL Stenden Hogeschool Amsterdam

Open Dag Leeuwarden

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Online Open avond Avans Academie Associate degrees

Avans Hogeschool Roosendaal

Open Avond HVHL 6 juni Velp

Van Hall Larenstein Velp

Open Avond HVHL 6 juni Leeuwarden

Van Hall Larenstein LeeuwardenDe beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier