Deze opleiding

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde Associate degree geeft je handvatten om bedrijfsprocessen te doorgronden en verbeteren. Je leert over strategie, bedrijfsvoering, management, financiën en recht.

open_in_newwebsite

locatieBreda, 's-Hertogenbosch
diplomaAd BA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80074
Je volgt de deeltijdopleiding Bedrijfskunde Ad en je voelt je daardoor steviger in je schoenen staan. Je bent nu veel beter in staat om het bedrijfsproces van de organisatie waar je werkt te doorgronden en verbetervoorstellen te doen. Je hebt namelijk veel geleerd over strategie, bedrijfsvoering, management, financiën en recht.

In deze opleiding Bedrijfskunde leer je op hbo-niveau begrijpen hoe jouw organisatie werkt. Je ontdekt hoe je mensen en afdelingen verbindt en hoe je processen verbetert. Dat doe je onder meer aan de hand van operationeel en strategisch management en je volgt vakken als onderzoek, financiën en recht. Daarbij ontwikkel je een helikopterview en ga je jouw kwaliteiten als netwerker gebruiken.

In de Ad Bedrijfskunde staan jouw competenties als verbeteraar en veranderaar centraal. Zo oefen je gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Ook doe je veel theoretische kennis op over management, onderzoek, financiën en recht. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk. De docenten komen uit het werkveld.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Avans?

In de Ad Bedrijfskunde staan jouw competenties als verbeteraar en veranderaar centraal. Zo oefen je gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Ook doe je veel theoretische kennis op over management, onderzoek, financiën en recht. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk. De docenten komen uit het werkveld.
Vierjarige opleiding

Naast de deeltijdopleiding Associate degree kun je ook kiezen voor de Bachelor deeltijdopleiding Bedrijfskunde. Deze deeltijdopleiding rond je af in 4 jaar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Van strategie naar operatie

Hoe voer je de strategie van jouw organisatieonderdeel uit? Je doet voorstellen ter verbetering, stelt hiervoor plannen op en evalueert de resultaten. Je leert werken met budgetten.

Begrijpen van organisatiedynamiek

De module Begrijpen van organisatiedynamiek geeft je inzicht in het bestaansrecht van een organisatie. Je leert over belangrijke bedrijfskundige thema's en omstandigheden van de organisatie.

Beïnvloeden van organisatiegedrag

De module geeft je een kijkje in de keuken van de veranderkundige. Dat gebeurt vanuit verschillende sociale invalshoeken. Je zoomt in op de menselijke kant van organisaties.

Je leert hoe organisatiegedrag tot stand komt en hoe je mensen in beweging krijgt.

Continue prestatieverbetering

Deze module daagt je uit om binnen je eigen organisatie met de Lean filosofie continu bedrijfsprocessen te verbeteren. Je ontwerpt een procesverbetering en geeft leiding aan de implementatie hiervan.

Gebruikmaken van informatie

In deze module leer je wat informatie is, hoe je het gebruikt en waarom informatie een randvoorwaarde is voor de continuïteit van een bedrijf of organisatie.

Je maakt een bruikbaar informatieplan dat je overtuigend presenteert binnen je organisatie.

Keuzeprogramma

Wat je nog meer wilt leren, bepaal je zelf. Denk aan een praktijkopdracht uitvoeren, een keuzemodule volgen bij een andere opleiding binnen Avans of een programma volgen bij een andere hbo-instelling.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Deze opleiding is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat je verschillende modules volgt. De opleiding is praktijkgericht. Je leert door blended learning: een combinatie van contactonderwijs, werkplek- en online leren. Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les. Aan het einde van elke module lever je een beroepsproduct op. Deze verzamel je allemaal in een portfolio. Je sluit af met een criterium gericht interview (CGI) over jouw portfolio.
studielast
Je volgt deze opleiding Bedrijfskunde op maandagmiddag en -avond in 's-Hertogenbosch of op woensdagmiddag en -avond in Breda. Als je een keer verhinderd bent, ben je ook welkom op de andere locatie. Gemiddeld heb je 8 uur les per week. Daarnaast werk je wekelijks 24 uur in een relevante omgeving. Reken op zo'n 10 uur zelfstudie per week.
Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 24 maanden


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 1877 (€939 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5500

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of maw of m&o of be
havo N&Teconomie of m&o of be
havo N&Geconomie of m&o of be
havo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Teconomie of m&o of be
vwo N&Geconomie of m&o of be
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie of maw of m&o of be
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Als je met de deeltijdopleiding start, dan heb je een relevante werkplek van minstens 24 uur. Hier:

  • word je ondersteund door een begeleider op hbo-niveau
  • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot oplossingsgerichte professional
  • kun je bedrijfsgegevens, vakliteratuur en regelgeving inzien, materialen gebruiken en discussiëren over het vak
  • kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kunnen we je adviseren een andere werkplek te zoeken.

studie kosten
bron: Avans Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

453 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
148 eerstejaars gestart in 2017
24% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Avans
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
18% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 NHA
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 SDO
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.6
docenten3.4
studiefaciliteiten3.6
studielast3.3
studiebegeleiding3.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde Associate degree aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 124 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je ambieert een combinatierol van adviseur, leidinggevende en onderzoeker. Met de studie Ad Bedrijfskunde leg je de ideale basis voor een allround functie in het bedrijfsleven. Functies vind je in de private en in de publieke sector en in zowel grote als kleine organisaties. Door je kijk op zaken die verder gaat dan de details, gecombineerd met je creativiteit en je mensgerichtheid, ligt een mooie functie op een hoger niveau voor de hand. Studenten van de Ad Bedrijfskunde spelen zich vaak tijdens hun opleiding in de kijker. Uit de statistieken blijkt dat zij in die periode al promotie maken.

Hieronder vind je een aantal beroepen die aansluiten bij de opleiding Bedrijfskunde.

Potentiële beroepen

assistent eventmanager

Je assisteert de eventmanager bij het organiseren van een evenement. Of je voert een of meer aspecten daarvan zelfstandig uit, zoals de programmering, marketing of veiligheid.

assistent projectleider
medewerker kwaliteitszorg
officemanager

Een officemanager verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden en zorgt ervoor dat de zaken op kantoor efficiënt verlopen.

teamcoach

Je zorgt ervoor dat teamleden optimaal samenwerken. Je analyseert de patronen in het team en draagt oplossingen aan voor problemen.

bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite