Deze opleiding

Elke organisatie kent processen, die perfect moeten verlopen. Wil jij een carrière waarin je ideeën kunt ontwikkelen, organiseren en adviseren? Kies dan voor de 4-jarige opleiding Bedrijfskunde MER.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34035
Processen komen overal voor. Neem nou dat bijbaantje. Het begint met een arbeidscontract. Hierin is vastgelegd wat je werktijden en je taken zijn. Er staat in hoeveel verlof je hebt en wat je krijgt betaald. Elke maand wordt je salaris gestort en 1 keer per jaar krijg je vakantiegeld. Dat gaat zó en niet anders. Want zo hebben jij en je werkgever het afgesproken. In organisaties zijn keuzes en handelingen samen te vatten in processen. Bedrijfskundige afwegingen hangen samen met economische en juridische overwegingen. Jij hebt de processen, precies op dit snijvlak, in de smiezen.
Bedrijfskunde MER - bacheloropleiding
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe voltijdopleiding bestaat uit een propedeuse (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). Elk jaar is onderverdeeld in 4 blokken van 10 weken. De opleiding bestaat uit de 'major' en de 'minor'. De major zijn de (verplichte) onderwijseenheden die bij de opleiding horen. De minors zijn onderwijseenheden die je zelf kunt kiezen binnen de eigen opleiding, bij andere opleidingen van De Haagse Hogeschool of bij andere hogescholen.
1e jaar Tijdens de propedeuse maak je kennis met de inhoud van de opleiding en verken je de verschillende kernvakgebieden en functies van de bachelor Bedrijfskunde MER. Aan het eind van het jaar pas je je verworven kennis en vaardigheden toe in een project. Per blok krijg je een nieuw rooster en een toetsrooster. Je rooster wisselt dus nogal vaak. Het kan zijn dat je in een blok een lesvrije dag hebt, maar dat hoeft niet of kan in een volgend blok anders zijn.
periode
Arbeidsrecht
Bedrijfsadministratie
Business Game
Economisch Denken
Excel
Formuleren
Interne Verslaggeving
Management en Organisatie, Gedrag
Management en Organisatie, Inleiding
Management en Organisatie, Processen
Marketing
Oriëntatie op Loopbaan en Beroep
Presenteren
Privaatrecht
Publiek Recht
Vergaderen
Word
Zakelijk Engels
2e jaar In de hoofdfase van de voltijdopleiding Bedrijfskunde MER verdiep je je kennis in jaar 2 aanzienlijk en kun je al meer zelfstandig studeren. Je rondt jaar 2 af met een blok dat in het teken staat van bedrijfskunde in een internationale context. Ook ga je op internationale studiereis. Zo verleg je je grenzen als aankomend bedrijfskundige.
3e jaar In het derde jaar volg je in blok 1 nog een aantal vakken van het vaste aanbod, waarvan er een specifiek gericht is op jouw persoonlijke ontwikkeling als student en toekomstig professional. In het tweede blok kies je een profilering die past bij jouw persoonlijke interesses. In het derde en vierde blok loop je stage. Met het programma van jaar 3 bereiden we je optimaal voor op het laatste jaar van de opleiding, waarin je in je verdere ontwikkeling investeert door je minorruimte in te vullen.
4e jaar In het vierde jaar zijn de eerste twee blokken voor de minorruimte. Je kunt zelf kiezen hoe je als bedrijfskundige je kennis verdiept of verbreedt. Dat kan door minors te volgen die aansluiten op jouw ambities voor de toekomst. Dit kunnen minors van binnen de opleiding zijn, maar je kunt ook minors volgen bij andere opleidingen binnen de hogeschool of zelfs daarbuiten. Daarna werk je een halfjaar in een beroepspraktijkomgeving van jouw keuze aan je afstudeeropdracht.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, stage, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, seminar, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
studeren in het buitenland
We vinden het belangrijk dat je buitenlandervaring opdoet. Er is immers geen bedrijf dat geen internationale contacten heeft! Sterker nog: wij geloven dat onze studenten wereldburgers in wording zijn. Op het gebied van internationalisering organiseren we dan ook allerlei activiteiten.
  • Internationaal blok in jaar 2, waaronder een studiereis
  • Internationale minors in jaar 4
  • Stage- of afstudeeropdracht in het buitenland
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Teconomie of m&o
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Meconomie of maw of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
vwo N&Geconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie of maw of m&o
MBO niveau 4middenkader- of specialistenopleiding

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 HHS
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15 Avans
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/15
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/15 Fontys
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15 HAN
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/15 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 Hanze
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
430 eerstejaars
18% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/15 HR
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/15 HU
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10/15 HvA
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/15 NHL Stenden
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
12/15 Hogeschool Notenboom
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/15 Saxion
Bedrijfskunde MER
€ 250 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Windesheim
Bedrijfskunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 Windesheim
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Bedrijfskunde
Commerciële Economie
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je hbo-diploma Bedrijfskunde MER ben je Bachelor of Business Administration. Je leert alle aspecten van bedrijfsvoering kennen: de economische, juridische, personele en bestuurlijke. Het vakgebied is breed. En de functies zijn dan ook divers. Vaak begin je eerst in een ondersteunende of juniorfunctie. Als je meer werkervaring hebt opgedaan, heb je goede mogelijkheden om door te groeien naar een leidinggevende functie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bedrijfskunde MER-studenten zijn generalisten die na hun studie op veel terreinen aan de slag kunnen. Denk aan jobs bij banken, verzekeraars, uitzendbureaus of bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Ook kun je terecht in het midden- en kleinbedrijf.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time + 22 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
HANManagement & Innovatie in Maatschappelijke Organisaties part-time+ werkervaring
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite