Accountancy

Fontys Hogescholen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tweejarig hbo-programma dat opleidt tot assistent accountant voor het midden- en kleinbedrijf.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80008
Het programma is afgestemd op de functie van assistent accountant en stemt gedeeltelijk overeen met de vierjarige bacheloropleiding. De werkzaamheden zijn voornamelijk afgestemd op de samenstel- en fiscale praktijk binnen het midden- en kleinbedrijf met de brede adviesfunctie, als ook op het zelfstandig uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de kleinere mkb-cliënten. Deze hoofdtaken zijn: Het verrichten van samenstellingwerkzaamheden van uitvoerende- en adviserende aard binnen het midden- en kleinbedrijf; Het uitvoeren van eenvoudige, routinematige controlewerkzaamheden voor de kleinere cliënten onder begeleiding van de bachelor Accountancy; Het verzorgen van aangiftewerk; Het signaleren van adviesmogelijkheden; De nadruk ligt op de administratieve dienstverlening en op de fiscaliteit. Het onderdeel controle zal slechts op basis niveau aan de orde komen, omdat van de AD-er niet wordt verlangd dat hij/zij volledige controles kan uitvoeren. Kennis van de basisbegrippen uit de controle zijn vereist, omdat een natuurlijke gevoeligheid voor juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie voor elke (assistent)accountant een essentiële voorwaarde is.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 0 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 6500

toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
HAVO C&Mec of m&o of be + wiA of wiB
HAVO E&Mtoelaatbaar
HAVO N&Gec of m&o of be
HAVO N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
43593 studenten aan de Fontys Hogescholen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Avans
Finance
€ 326 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 LOI
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/8 MVP
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/8 MVP
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 MVP
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel2.8
inhoud2.9
docenten3.4
studiefaciliteiten3.3
studielast2.5
studiebegeleiding2.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Fontys Hogescholen is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 2.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAccountancy and Controlling+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl