Ad Accountancy

Fontys Hogescholen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tweejarig hbo-programma dat opleidt tot assistent accountant voor het midden- en kleinbedrijf.

open_in_newwebsite

locatieEindhoven
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80008
Het programma is afgestemd op de functie van assistent accountant en stemt gedeeltelijk overeen met de vierjarige bacheloropleiding. De werkzaamheden zijn voornamelijk afgestemd op de samenstel- en fiscale praktijk binnen het midden- en kleinbedrijf met de brede adviesfunctie, als ook op het zelfstandig uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de kleinere mkb-cliënten. Deze hoofdtaken zijn: Het verrichten van samenstellingwerkzaamheden van uitvoerende- en adviserende aard binnen het midden- en kleinbedrijf; Het uitvoeren van eenvoudige, routinematige controlewerkzaamheden voor de kleinere cliënten onder begeleiding van de bachelor Accountancy; Het verzorgen van aangiftewerk; Het signaleren van adviesmogelijkheden; De nadruk ligt op de administratieve dienstverlening en op de fiscaliteit. Het onderdeel controle zal slechts op basis niveau aan de orde komen, omdat van de AD-er niet wordt verlangd dat hij/zij volledige controles kan uitvoeren. Kennis van de basisbegrippen uit de controle zijn vereist, omdat een natuurlijke gevoeligheid voor juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie voor elke (assistent)accountant een essentiële voorwaarde is.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 0 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 6500

toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
HAVO C&Mec of m&o of be + wiA of wiB
HAVO E&Mtoelaatbaar
HAVO N&Gec of m&o of be
HAVO N&Ttoelaatbaar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 LOI
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 MVP
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/7 MVP
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 MVP
Afstudeeropdracht HBO Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAccountancy and Controlling+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time + 22 EC pre-master
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl