3 resultaten

HvAOnderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd Amsterdam
Dit tweejarige deeltijdprogramma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op kennis en vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.
HvAOnderwijsondersteuner Horeca en Voeding deeltijd Amsterdam
Het programma sluit aan bij de inhoud en het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Horeca en Voeding (Leraar Consumptieve Techniek I en II).
HvAOnderwijsondersteuner Techniek deeltijd Amsterdam
Dit tweejarige deeltijdprogramma is gericht op vakinhoudelijke kennis en op vaardigheden die je voorbereiden op het beroep van onderwijsondersteuner.