Deze opleiding

Werk je in de ICT en heb je de ambitie door te groeien? Dan is de Associate degree (Ad) IT Service Management van NHL Stenden hogeschool iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80024
In het IT-werkveld wordt afstemming tussen IT en organisatieprocessen steeds belangrijker. Als IT'er moet je daarom een brug kunnen slaan tussen de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied en de koers van de organisatie. Tijdens de associate degree IT Service Management vergroot je jouw inzicht in moderne informatietechnologie. Je wordt opgeleid tot een professional die de verbinding kan leggen tussen de eisen en wensen die gebruikers hebben en de ICT. Ook weet je hoe je kwaliteitsverbetering en innovatie kunt bewerkstelligen.
Tijdens de opleiding staan de vragen en leerwensen uit jouw beroepsachtergrond centraal. Je werkt zoveel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de NHL Stenden?

- Werken aan modules waarvoor je een deelcertificaat krijgt
- Studeer op NHL Stenden, op je werkplek en via e-learning
- Start in september of februari

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Module IT-ontwikkeling

Je ontwerpt en realiseert een eenvoudig informatiesysteem of applicatie vanuit de informatiebehoefte van de klant. Onderwerpen die aan bod komen zijn T-trends, databases, programmeren en Agile-Scrum.

Module Organisatiediagnose

Je onderzoekt in deze module organisatievraagstukken vanuit verschillende bedrijfskundige invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan strategie, financiën, mensen en ICT.

Je gebruikt hiervoor een passende onderzoeksaanpak en besteedt aandacht aan het creëren van draagvlak. Aan het eind van de module deel je je bevindingen en adviezen met de opdrachtgever. Onderwerpen die aan bod komen zijn: analyse van bedrijfsprocessen, arbeids- en organisatiepsychologie, onderzoek & statistiek en financiën & economie.

Module IT-Frameworks

Om te kunnen functioneren op hbo werk- en denkniveau is het van belang om voldoende bagage te hebben op bedrijfskundige gebieden met een ICT-context.

De onderwerpen die aan bod komen zijn ITIL, BISL, projectmanagement, kwaliteitsmanagement, operations management, administratieve organisatie, cloud computing, architectuur en professionele skills.

Module Afstuderen

Je voert een afstudeeropdracht uit op je eigen (stage)werkplek. Het onderwerp bepaal je samen met werkgever en studiecoach. In de onderzoekopdracht komen zowel bedrijfskundige als IT-aspecten aan bod.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Alle aankomende deeltijdstudenten nemen eerst deel aan een intakeprocedure. Tijdens de intake wordt bekeken of de opleiding geschikt voor u is, welk traject u het beste kunt volgen en hoe het onderwijsprogramma kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHL Stenden
IT Service Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Inholland
IT Service Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL
IT Service Management (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding--
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

IT Service Management aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deze Ad leidt je op tot een professional die de verbinding kan leggen tussen de wensen van gebruikers enerzijds en de expertise van IT-specialisten anderzijds. Je hebt genoeg inzicht voor een adviserende of leidinggevende rol. Je bent in staat om de bedrijfskundige belangen van de organisatie te koppelen aan de mogelijkheden en randvoorwaarden van ICT.
Je bent een goede gesprekspartner en kunt een constructieve rol spelen bij vernieuwing en ontwikkeling.

Contact

studie-informatie
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088-991 7000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite