Associate degree Tourism Management

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je creatief, communicatief en wil je graag werken in toerisme of recreatie? Dan is de tweejarige Associate Degree Tourism Management jou op het lijf geschreven.

Duurzaam toerisme staat centraal!


locatieLeeuwarden, Emmen
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80009
In twee jaar word je opgeleid voor een adviesfunctie in de toeristische sector. Het accent ligt op het binnenlands toerisme. Je werkt aan de ontwikkeling van nieuwe toeristische productenen draagt bij aan de professionalisering van het werkveld.

Een afgestudeerde kan een functie van Assistent Manager en ondernemer in de Recreatie en Toerisme vervullen. Je kunt aan de slag bij:
  • touroperators
  • recreatieondernemers
  • toeristenbureaus
  • bedrijven in de accommodatie- en verblijfssector
  • onderzoeks-, trainings- en adviesbureaus
  • (semi)overheidsinstellingen

Waarom aan de NHL Stenden?

awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2017
awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2017
De Associate Degree Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs is een managementopleiding.

Duurzaam toerisme staat centraal tijdens de opleiding.
Tijdens onze opleiding leer je de zorg voor de gemeenschap in bestemmingsgebieden voorop te stellen.

20 weken stage in jaar twee, waardoor je veel (internationale) praktijkervaring op doet.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJaar 1: Je leert over de belangrijkste aspecten van toerisme zoals de rol van de natuur, organisaties, markten en andere toeristische bronnen. Naast een algemene introductie zijn leiderschap, management, strategie en besluitvorming hoofdthema's. Je voert praktijkopdrachten uit in binnen- en buitenland. Ook leer je over marketing van toeristische producten en ontwikkel je een toeristisch product voor een specifieke doelgroep.

Jaar 2: stage van 7 maanden plus Proeve van Bekwaamheid
1e jaar Je oriënteert je op de vrijetijdsmarkt en de toeristische sector in het bijzonder. Aan bod komen onder meer trends, de markt en karakteristieken van toerisme. Je licht organisaties door en onderzoekt de kwaliteit van de diensten. Je krijgt inzicht in de specifieke aspecten van stedelijk en landelijk toerisme, ook in de praktijk! Je bezoekt zowel een stedelijk als een landelijk toeristisch gebied.
periode
Economie
HRM
Organisatiekunde
Toerisme
2e jaar De verschillende culturen van landen vormen samen een wereldwijd decor voor toerisme en toeristische producten. Voor jou belangrijke zaken om nader te bestuderen. Welke landschappen zijn interessant voor toerisme? Je leert een unieke omgeving en een goede infrastructuur te combineren. In deze strategie spelen respect voor cultuur en milieu een belangrijke rol. Daarnaast ga je 20 weken op stage. Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid.
periode
Vreemde Taal

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, project, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 550in het eerste jaar
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHL Stenden
Tourism Management
star NVAO
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/2 BUas
Tourism Management
star NVAO
€ 326 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afsluiten van de Associate Degree kan een student zonder vertraging instromen in jaar 3 van de Bachelor Tourism Management.
Ook kan een student aan de slag gaan in het toeristische en recreatieve werkveld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met het diploma Associate Degree Tourism Management op zak
kun je binnen de toeristische sector aan de slag als:
  • Assistent Productmanager
  • Assistent Salesmanager
  • Assistent Manager

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.