Deze opleiding

De opleiding geeft inzicht in de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving, zowel sociaal als fysiek en zowel dichtbij als verder weg.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56947
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Nijmegen had al een stadsbrug aan de oostkant van de stad. In 2013 kwam er een tweede stadsbrug, aan de westkant. Logisch toch? Wij dagen je uit om je perspectief op je omgeving te verleggen en om te ontdekken waar je allemaal aandacht aan moet besteden bij een ingreep die zo logisch lijkt. Bij Geografie, Planologie en Milieu (GPM) draait alles om de kwaliteit van de leefomgeving. Of dat nu om een wijk, een stad of de wereld gaat. Je leert kritisch en creatief denken en handelen over hoe je die omgeving optimaal kunt inrichten. Je kunt wel een brug bouwen, maar wat doe je met de toevoerroutes? Wat is de invloed op de verkeersstromen door en rond de stad? Wat is de impact op de grondprijzen en de bedrijvigheid in de buurt van de brug en elders in de stad? Tast de brug de ruimtelijke kwaliteit aan of voegt die iets moois toe aan de omgeving? Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van lucht en geluid? Zo leren we je om vanuit verschillende perspectieven aan te kijken tegen vraagstukken die allemaal met de inrichting en gebruik van ruimte te maken hebben.
Geografie, Planologie en Milieu

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit legt een accent op de relatie tussen mens en omgeving. De studenten zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol. Zo volg je theoretische en methodische vakken, maar ontwikkel je ook praktische vaardigheden. Deze combinatie zorgt ervoor dat je complexe problemen kunt analyseren en tot een juiste oplossing kunt komen. Alle opgedane kennis wordt vervolgens toegepast in projecten gelinkt aan maatschappelijke vraagstukken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen studiejaar bestaat uit twee semesters en elk semester bestaat uit twee blokken. In het eerste anderhalf jaar volgen alle studenten dezelfde vakken; daarna kunnen ze zichzelf profileren met verdiepings- en keuzevakken. Je kunt je keuzeruimte van 30 EC ook gebruiken om een semester in het buitenland te studeren.
1e jaar In het eerste jaar volg je veel gemeenschappelijke cursussen. Niet alleen met de verschillende disciplines binnen de bachelor, maar ook met andere disciplines van de faculteit. Je volgt colleges over de interactie tussen mens en omgeving en tussen samenleving en ruimte, ruimtelijke transformaties, economie, stedelijke ontwikkeling en mapping. Je leert empirisch onderzoek uit te voeren en werkt aan je academische vaardigheden.
periode
1234
Inleiding Geografie, Planologie en Milieu
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Factor Aarde
6 EC
Ruimtelijke Transformaties
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Visies op de stad
6 EC
Mapping 1.0
6 EC
Filosofie van de managementwetenschappen
6 EC
Leerproject 1: Onderzoek je eigen leefomgeving
6 EC
Vrij keuzevak keuzevak
Vrij keuzevak keuzevak
Vrij keuzevak keuzevak
2e jaar In het eerste semester verschuift het zwaartepunt van het verkennen en beschrijven naar het verklaren en van daaruit te handelen. Een belangrijk onderwerp is globalisering, waar je kritisch naar zult kijken. In het tweede semester ligt de nadruk op de eigenlijke interventie in ruimtelijke en milieupraktijken. Je leert hoe besluiten tot stand komen en hoe deze in praktische interventies omgezet kunnen worden. Dit doe je op meerdere niveaus: lokaal, nationaal, Europees en internationaal.
periode
1234
Gebiedsontwikkeling
6 EC
Aproaches to Space and Environment
6 EC
Globalising Worlds
6 EC
Qualitative Methods
6 EC
Factor aarde
6 EC
Sustainable Intervention Methods
6 EC
Quantitative Methods
6 EC
Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland
6 EC
Omgevingsbeleid in Nederland
6 EC
Theorising Spatial Practices
6 EC
3e jaar In het eerste halfjaar krijg je volop de mogelijkheid om jezelf inhoudelijk te profileren door de keuze van verdiepingsvakken die de opleiding aanbiedt en van andere keuzevakken. Je kunt ook een deel van het derde jaar in het buitenland doorbrengen. In het laatste deel van de bacheloropleiding volg je nog twee vakken. Ook ga je de eerder opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig op een creatieve manier toepassen in je bachelorscriptie.
periode
1234
Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid keuzevak
6 EC
Stedelijke Economie in Europa keuzevak
6 EC
Borders and Identitites in Europe keuzevak
6 EC
Space and Environment in the European Union keuzevak
6 EC
Environment and Society keuzevak
6 EC
Practicing Spatial Theories
6 EC
Duurzame regionale ontwikkeling
6 EC
Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
onderwijsvormen
De opleiding hanteert een breed scala van werkvormen en eindproducten. Ze variëren van de gangbare papers tot het maken van een documentaire of simulatiespel. Er zijn zowel individuele als groepsopdrachten.
docenten
De opleiding Geografie, planologie en milieu is een kleinschalige opleiding (80 tot 100 eerstejaars) met korte lijnen tussen studenten en docenten.
studeren in het buitenland
Je kunt je keuzeruimte (30 EC) gebruiken om een semester in het buitenland te studeren. Ook kun je in het buitenland vakken volgen ter vervanging van in Nijmegen aangeboden vakken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om je bachelorthesis in het buitenland te schrijven of deel te nemen aan een project (Intensive Programme) van twee weken met studenten van vijf buitenlandse universiteiten.
exchange programs
  • Erasmus Exchange - Nederland
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-p+ wiskunde A (of B) op vwo-eindexamenniveau.
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studievereniging

Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.
Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.

Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.

Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.
Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.
Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.

Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.

Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.

studentaantallen

319 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
80 eerstejaars gestart in 2017
44% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.83.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 93 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 112 138
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 79% 77%
diploma binnen 4 jaar 55% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Geografie, Planologie en Milieu kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de specialisaties van de masters Spatial Planning, Human Geography en Environment and Society Studies, of in de internationale researchmaster PLANET Europe.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Uit onderzoek van Elsevier blijkt dat afgestudeerde geografen, planologen en milieukundigen terecht kunnen komen in diverse sectoren. Ze werken ze vaak voor overheden als gemeentes en provincies, maar ook in opdracht van onderzoeks- en adviesbureaus, zoals Royal Haskoning, Arcadis of DHV. Ze adviseren in deze rol over ruimtelijke projecten. Sommige vervullen politieke of bestuurlijke functies, of werken bij internationale of maatschappelijke organisaties.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Changegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitConflicts, Territories and Identitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCorporate Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCultural Geography and Tourismgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEconomic Geographygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBorders, Identities and Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planninggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Environment and Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGlobalisation, Migration and Developmentgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHuman geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHydrologygeen aanvullende eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLocal Environmental Change and Sustainable Citiesgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Developmentgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitUrban and Cultural Geographygeen aanvullende eisen
UUUrban and Economic Geography+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobilitygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
ErasmusUrban Management and Development (UMD)(IHS)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite