Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij een getalenteerde en gemotiveerde rechtenstudent en wil je meer halen uit je master?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeonderzoek, 120 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60606
numerus fixusnee
honoursnee

De tweejarige topmaster Rechtswetenschappelijk onderzoek biedt jou de mogelijkheid om je specialisatie te combineren met een brede academische studie van hoog niveau.

Breed en uitdagend

Het brede karakter van de opleiding zorgt ervoor dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een zeer uitdagende opleiding.

Voor wie?

Natuurlijk is deze onderzoeksmaster een echte aanrader voor wie al zeker weet of overweegt te gaan promoveren. Maar ook voor studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op het recht vanuit meerdere perspectieven is de onderzoeksmaster interessant.

‘Topopleiding’

De afgelopen 4 jaar op rij heeft de masteropleiding het speciale kwaliteitszegel 'Topopleiding' toegekend gekregen door de Keuzegids Masters. Begin 2021 is onze master opnieuw geaccrediteerd. Een panel van onafhankelijke deskundigen gaf onze master een zeer goede beoordeling.

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016
De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek in Groningen is de enige algemene Nederlandstalige juridische onderzoeksmaster in Nederland. Onlangs kregen we een zeer goede beoordeling door een onafhankelijk accreditatiepanel. De master is rechtsgebied overstijgend en biedt veel ruimte om je te specialiseren. Daarnaast geeft de opleiding, afhankelijk van je bachelor, civiel effect waardoor je ook toelaatbaar bent tot de togaberoepen. Met een bul van de onderzoeksmaster heb je bovendien een goede bas
Een waardevolle toevoeging aan de onderzoeksmaster is het betaalde onderzoeksassistentschap. Hierbij ga je onder begeleiding van een hoogleraar aan de slag met een project, bijvoorbeeld het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Vaak vormen deze activiteiten de opmaat tot het formuleren van een onderzoeksvoorstel. Met de onderzoeksassistentschappen kun je je een beeld vormen van hoe een eventueel promotietraject eruit zou zien. Tenslotte werken we samen met de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit. Van deze universiteiten kunnen studenten meedoen aan de selectieprocedure van onze onderzoeksmaster. Als ze worden toegelaten zullen zij het grootste deel van het eerste jaar van de master bij hun thuisuniversiteit volgen en het tweede jaar in Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.
Het brede karakter van de opleiding heeft in de praktijk tot gevolg dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een uitdagende opleiding. Deze uitdagende omgeving wordt mede vormgegeven door jouw medestudenten. Omdat dit gelijkgestemden zijn, wordt een klimaat gecreëerd waarin studenten elkaar over en weer motiveren en steunen. Het intensieve karakter van deze specifieke masteropleiding komt uiteraard ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.
Naast de vakken die je volgt binnen de onderzoeksmaster, volgt iedere student domeinvakken naar zijn of haar keuze. Het betreft, binnen twee jaar, zes vakken van één of meer van de reguliere masters.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

1e jaar Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.
periode
1234
Domeinvakken
18 EC
Engelse Taal (Research Master)
4 EC
Juridische Oordeelsvorming
6 EC
Introduction to Empirical Legal Research
6 EC
Empirical Legal Research Lab
6 EC
Seminaar Recht en Literatuur
6 EC
Interpretatie
6 EC
Wetenschapsleer
6 EC
2e jaar Kenmerkend aan de onderzoeksvakken is een multidisciplinaire en internationale benadering van het recht. Hieronder vallen de vier onderzoeksseminaars, waarvan de student de twee onderzoeksseminaars mag kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar interesses. Daarnaast nog Normering en het seminaar Recht en Literatuur, en het geheel wordt afgesloten met de scriptie, of 1 of 2 artikelen.
periode
1234
Domeinvakken
18 EC
Onderzoeksseminaar Geschilbeslechting keuzevak
6 EC
Publiekrechtelijke rechtsvergelijking keuzevak
6 EC
Schrijven van een recensie keuzevak
6 EC
Onderzoeksseminaar EU Regulatory Pr. Law keuzevak
6 EC
Rechtsvergelijking en rechtsculturen
6 EC
Onderzoeksseminaar Digital Society keuzevak
6 EC
Scriptie
20 EC
Normering
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, seminar, stage, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster.
doelstelling
De doelstelling van de master Rechtswetenschappelijk Onderzoek is het opleiden van bekwame onderzoekers die aard en functie van het recht kunnen problematiseren en analyseren, en inzicht moeten hebben in de plaats en de rol van het recht in de maatschappelijke context.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
30 uren zelfstudie per week
studeren in het buitenland
Een deel van de domeinvakken kan ook in het buitenland gevolgd. Daarvoor dient van te voren goedkeuring te worden gevraagd bij de examencommissie.De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15487

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

Aanmelden kan door onderstaande documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL): ggsl@rug.nl
  • curriculum vitae;
  • een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald;
  • een motiveringsbrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities;
  • schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen;
  • andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

De Toelatings- en selectiecommissie voor de Onderzoeksmaster zal, op basis van bovenstaande documenten de toelaatbaarheid tot de opleiding vaststellen. Na de sluitingsdatum (1 mei voorafgaand aan het daaropvolgende studiejaar) ontvangen alle sollicitanten een schriftelijke opdracht, waarin wordt gevraagd een korte beargumenteerde opinie te geven n.a.v. een stuk dat onlangs in de krant of in een tijdschrift is verschenen. Deze schriftelijke opdracht dient ter ondersteuning van de ingediende documenten die geschiktheid en talent voor de opleiding aantonen.

Meer informatie over de toelatingsprocedure tot de Onderzoeksmaster 'Rechtswetenschappelijk Onderzoek' vind je hier.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

cijferlijst

resumee

motivatiebrief
Aanmelden voor deze master kan door de volgende documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL) via ggsl@rug.nl: curriculum vitae, een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald, een motivatiebrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities, schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen en andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

38 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
JFV
Juridische faculteitsvereniging

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Anouk van der Schors
Student Anouk: In een kleine groep werken aan onderwijs op hoog niveau

Bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt onderwijs in kleine groepen gegeven. Je krijgt zowel onderzoeksvakken op een heel breed terrein als domeinvakken die je met andere masterstudenten volgt. Deze combinatie spreekt mij erg aan.Om kennis te maken met de praktijk schrijven we ter afsluiting van de onderzoeksvakken meestal een paper. Je bent (binnen bepaalde restricties) vrij om je onderzoek in te vullen zoals je dat zelf wilt: het kan bijvoorbeeld interessant zijn voor je onderzoek om interviews af te nemen...
De master geeft je de kans om in een kleine groep te werken, biedt onderwijs op hoog niveau en zorgt voor voldoende onderzoeksbegeleiding. Bovendien heb je veel keuzevrijheid. Dit geldt zowel bij het kiezen van vakken, als binnen het vak zelf. Zo volg ik zelf de specialisatie strafrecht en ben ik binnen de onderzoeksvakken (meestal) vrij om aan het paper een strafrechtelijke tintje te geven. Je hebt veel eigen inbreng.

De docenten zijn aardig, staan open voor inbreng vanuit de groep en bieden goede onderzoeksbegeleiding. Je mag altijd mailen of langskomen met een vraag.

Ik woon al mijn hele leven in Groningen, maar als je in de binnenstad woont en studeert, leer je de stad toch weer op een andere manier kennen. Groningen is een overzichtelijke, maar levendige stad.


lees verder ...
studenten
Je moet nieuwsgierig zijn, niet alles voor lief nemen en kritisch zijn!

Docenten en studenten aan het woord over de masteropleiding Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Gohar Karapetian
afgestudeerd in 2015 werkzaam als promovenda bij vakgroep staats- en bestuursrecht
Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken...
Dit gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Rechtswetenschappelijk Onderzoek
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/2 Erasmus
Rechtswetenschappelijk onderzoek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.44.4
docenten4.54.5
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.83.8
studiebegeleiding4.34.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Misschien denk je bij de naam Rechtswetenschappelijk onderzoek meteen aan promoveren, een baan als onderzoeker bij het bedrijfsleven of instellingen zoals de Raad van State en de Hoge Raad (Wetenschappelijk Bureau). Ongeveer de helft van onze afgestudeerden vindt inderdaad een baan aan een universiteit. Echter, de andere helft van onze afgestudeerden vindt een functie in o.a. de advocatuur, bij de overheid of in de rechtspraak.

De inhoud en de vorm van het onderwijs, en natuurlijk ook het feit dat je voldoet aan de vereisten voor civiel effect, maken je aantrekkelijk voor élke werkgever. Het feit dat de toelating tot deze master op selectie berust, zorgt ervoor dat werkgevers deze opleiding zien als kweekvijver voor talent.Potentiële beroepen

onderzoeker bij bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut
overheidsjurist/beleidsmedewerker
promovendus
togaberoepen
wetgevingsjurist
bron: StudieData

Contact

Prof. Dr. Pauline Westerman

hoogleraar rechtsfilosofie en directeur Groningen Graduate School of Law

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite