Deze opleiding

U wilt aan de slag in de zakelijke financiële dienstverlening, maar wel met een theoretische basis. Tijdens de opleiding leert u de financieel-economische bedrijfsvoering van een onderneming kennen.

De Associate degree (Ad) is ontstaan door vraag uit de arbeidsmarkt. Het opleidingsprogramma is daarom in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ingevuld. Steeds meer organisaties willen vakbekwame medewerkers die veel weten van bedrijfseconomische processen en daardoor de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieLeeuwarden
diplomaAd Bedrijfseconomie
typeregulier, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80065
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het begin van de opleiding volgt u modules die u een overzicht geven van de gehele opleiding. U krijgt een stevige theoretische basis en volgt vakken als bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene economie, marketing en recht. Daarnaast voert u een aantal praktijkopdrachten uit, zoals het opstellen van een ondernemingsplan, een business game en een bedrijfseconomisch onderzoek.
2e jaar In het tweede jaar heeft u naast vakken als financieel management en administratieve organisatie verschillende keuzemogelijkheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&M+ Econ/M&O + WisA/WisB
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHLStenden
Bedrijfseconomie (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL
Bedrijfseconomie (2 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.83.4
docenten3.83.4
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.53.2
studiebegeleiding3.73.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ad Bedrijfseconomie (2 jaar) aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 32 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De Ad Bedrijfseconomie is ontstaan door vraag uit de arbeidsmarkt. Het opleidingsprogramma is daarom in samenwerking met het bedrijfsleven ingevuld. Steeds meer organisaties willen vakbekwame medewerkers die veel weten van bedrijfseconomische processen en daardoor de juiste ondersteuning kunnen bieden. U maakt dan ook een goede kans op het vinden van een leuke baan.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitAccountancy and Controlling+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • medewerker bij een accountantskantoor
  • medewerker bij een incassobureau
  • medewerker finance & control
  • medewerker financiële administratie
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.