Deze opleiding

Met deze Asociate degree, waarin je van alles leert op het gebied van waterzuivering en drinkwaterbereiding, kun jij een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Besparing en hergebruik van schaarse grondstoffen zoals water, energie en nutriënten, wordt overal ter wereld steeds belangrijker. Om hoogwaardig hergebruik van water mogelijk te maken, moeten allerlei verontreinigingen verwijderd worden. Ook wat betreft grondstoffen is het een uitdaging om de kringlopen te sluiten. Hierbij worden afvalstoffen opgewaardeerd tot grondstoffen. Daarnaast is er in grote delen van de wereld nog steeds een nijpend gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitatie.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaAd Duurzame Watertechnologie
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80069
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 35 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mmet scheikunde
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mmet scheikunde of nlt
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes wordt wiskunde en scheikunde op havo-eindexamenniveau naar het hbo sterk aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

6 studenten volgen deze opleiding
17% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Duurzame Watertechnologie aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de smaak van het studeren te pakken hebt, kun je na je Ad alsnog de volledige hbo-opleiding Milieukunde afmaken in twee studiejaren. Je volgt dan o.a. een aantal algemeen verplichte en keuze modulen. Daarnaast doe je een minor en een afstudeeropdracht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je Associate degree vergroot je direct je kansen op werk. Voorbeelden van functies zijn: adviseur watertechnologie bij een adviesbureau, watermedewerker ontwikkelingslanden, technisch medewerker waterzuiveringsinstallatie bij waterbedrijven, watertoezichthouder bij waterschappen of gemeente, of een water-/drinkwatertechnoloog bij RWZI, waterschappen, onderzoeksinstellingen of waterbedrijven.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • adviseur watertechnologie
  • technisch medewerker waterzuiveringsinstallatie
  • water-/drinkwatertechnoloog
  • watermedewerker ontwikkelingslanden
  • watertoezichthouder
bron: StudieData

Contact

Infodesk, Locatie Leeuwarden
E: info@hvhl.nl
T: +31(0)58-2846305
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite