Tuin- en Landschapsinrichting

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je van je passie je beroep maken? Lokt het groene vakgebied en ben je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je hogerop?

Heb je zin om weer te gaan studeren en in twee jaar een diploma te halen? Dan is de associate degree Tuin- en Landschapsinrichting in deeltijd een goede keuze voor jou. Stad en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. In de stad krijgen parken, pleinen en wijken een nieuwe invulling, buitengebieden worden heringericht. Altijd met aandacht voor leefbaarheid, klimaatverandering, recreatie en groen. Als tuin- en landschapsinrichter lever je op allerlei terreinen een bijdrage aan een duurzame en mooie leefomgeving. In twee jaar word je opgeleid voor een assistent- of juniorfunctie op het gebied van ontwerp, realisatie of beheer van de buitenruimte.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieVelp
diplomaAd Tuin- en Landschapsinrichting
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80068
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de VHL?

 • Diploma in 2 jaar
 • Leren en werken tegelijk
 • Realistische beroepsopdrachten
 • Creatieve opleiding
 • Landgoed als praktijkruimte
 • Gedreven medestudenten
 • Doorstuderen in bachelor

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Periode 1: Vormgeven / Constructie / Beplanting & beheer
Periode 2: Vormgeven / Constructie / Beplanting & beheer
Periode 3: Landschapsanalyse / Materialisatie / Beleid / Ruimte
Periode 4: Landschapsanalyse / Materialisatie / Beleid / Ruimte
2e jaar Periode 1: Verdieping Ontwerpen / Realisatie of Beheer buitenruimte
Periode 2: Verdieping Ontwerpen / Realisatie of Beheer buitenruimte
Periode 3: Stedelijke analyse en ontwerp
Periode 4: Integrale opdracht (afstuderen)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, hoorcollege, ontwerpproject, excursie, onderzoek, werkcollege, groepsopdracht, mondelinge presentatie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
 • minimaal 35 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mmet wiskunde A of B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes zijn de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau aanbevolen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

40 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2017
20% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.63.2
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.53.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tuin- en Landschapsinrichting aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Misschien heb je de smaak van studeren te pakken gekregen en wil je verder studeren. Je kunt dan meteen, zonder studievertraging, doorstromen naar de bacheloropleiding die ook in deeltijd te volgen is. Of je kunt na een paar jaar gewerkt te hebben de bacheloropleiding als vervolgstudie oppakken. In nog eens twee jaar kun je dan een bachelortitel behalen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je associate degree Tuin- en Landschapsinrichting kun je direct aan de slag. Het studieprogramma sluit prima aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Op de arbeidsmarkt is grote behoefte aan werknemers met een opleidingsachtergrond tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • (assistent-) beheerder buitenruimte
 • adviseur groen
 • projectmedewerker ontwerp en visualisatie
 • projectmedewerker techniek en calculatie
 • zelfstandig ondernemer
bron: StudieData

Contact

Infodesk
E: info@hvhl.nl
T: 026 369 5795
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite