Religiewetenschappen

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Religie is overal en speelt vaak, ongemerkt, een grote rol in het dagelijks leven van jezelf en anderen.

Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur? Hoe verhoudt religie zich tot politiek, economie en moraal? Maak kennis met de vijf wereldgodsdiensten christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme en kijk tegelijkertijd verder door ook antieke godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en New Age te bestuderen.

Verdiep je in mensen en hun opvattingen, in de rol die grote en kleine religies spelen in de wereld, mondiaal en regionaal, in heden en verleden. Religiewetenschappen in Leiden gaat niet alleen over de inhoud van religies, maar plaatst deze ook in een bredere context.

Waarom Religiewetenschappen in Leiden?
 • Breed en allesomvattend, je leert vanuit diverse invalshoeken kritische vragen over religie, maatschappijen en culturen te stellen én te beantwoorden.
 • Onderscheidend, de docenten beschikken over brede kennis en hun achtergrond is divers, waardoor je de mogelijkheid krijgt om een variatie aan onderwerpen te bestuderen.
 • Kleinschalig, persoonlijk en betrokken onderwijs, er is veel interactie met docenten en medewerkers, een garantie voor toegankelijke en persoonlijke begeleiding.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaBA Religiestudies
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Religiewetenschappen studeren in Leiden
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Alleen in Leiden wordt Religiewetenschappen vanuit zoveel verschillende perspectieven bestudeerd. Zo bieden geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie en verrassende invalshoeken.
Je verdiept je in religieuze uitingen zoals rituelen, symbolen, gewoontes en belevingen en je gaat op zoek naar hun oorsprong, ontwikkeling, functie en betekenis. Bovendien kan je de studie opbouwen op basis van je persoonlijke interesses met ruimte voor keuzevakken, stages, PraktijkStudies of een verblijf in het buitenland. Zo helpt de studie Religiewetenschappen in Leiden je de uitdagingen te begrijpen waarmee religie en samenleving geconfronteerd worden.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
meeloopdag Religiewetenschappen Leiden
Tijdens een meeloopdag volg je een echt college, krijg je een rondleiding door het gebouw van de opleiding en kun je al je vragen stellen aan studenten. Op deze manier krijg je een goed beeld van de opleiding van jouw keuze.
Proefstuderen Religiewetenschappen Leiden
Tijdens het Proefstuderen volg je als een student hoor- en/of werkcolleges. Daarnaast kun je al je vragen stellen aan docenten en studenten. Bij het ervaren van een echte collegedag hoort natuurlijk de voorbereiding van de colleges: we zullen je daarom huiswerk toesturen.
meeloopdag Religiewetenschappen Leiden
Tijdens een meeloopdag volg je een echt college, krijg je een rondleiding door het gebouw van de opleiding en kun je al je vragen stellen aan studenten. Op deze manier krijg je een goed beeld van de opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar (de propedeuse) maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de godsdienstwetenschap. Je verdiept je in filosofische, psychologische, sociologische en antropologische vraagstukken rondom religie. Ook maak je via colleges, literatuur en excursies kennis met de zes belangrijkste godsdiensten in de wereld.
2e jaar Waar je later terecht komt, hangt af van de richting die je kiest. Het eerste jaar van je studie, de propedeuse, ligt vast: je krijgt een inleiding in het vakgebied. Vanaf je tweede jaar ga je je specialiseren in een bepaalde godsdienst. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte van dertig studiepunten. Je vult die zelf in met:

 • Keuzevakken
 • Een minor
 • Een PraktijkStudie
 • Colleges of een stage in het buitenland

Onderwijs

taal van onderwijs45% nl
55% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
25% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Als je Religiewetenschappen studeert, heb je een volle werkweek van 40 uur. Je volgt hoorcolleges en werkgroepen, totaal 14 uren in de week. Daarnaast zal je thuis veel moeten voorbereiden.

Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen stelt. In de werkgroepen maak je opdrachten en houd je bijvoorbeeld een presentatie of schrijf je een werkstuk.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

TFLS
De opleiding Religiewetenschappen heeft een eigen studievereniging, T.F.L.S. Iedere maand houdt deze studievereniging een gezellige borrel. Ook organiseert T.F.L.S. regelmatig lezingen, excursies in binnen- en buitenland en een barbecue.
Bovendien heeft de studievereniging een eigen blad Goden, Geesten en Geleerden. Het is een blad gemaakt voor en door studenten, docenten en een ieder die met de opleiding verbonden is!

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Laurance Janssen-Lok
Wat is je favoriete vak?

Christendom is mijn favoriete vak. Ik denk dat het komt omdat het in onze Westerse wereld de grootste religie is. Bij de vakken bekijk je de religies vanuit een wetenschappelijke perspectief. Zo ook bij het vak Heilige Boeken. Je bestudeert de rol van de bijbel in onze maatschappij, wat heeft het voor invloed op onze samenleving, meer dan dat je kijkt naar de inhoud van het boek. De stof is daardoor vaak actueel.
Susanne Kuipers
Wat doe je voor werk?

'Ik ben beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op de directie Samenleving en Integratie. Dit is mijn eerste baan. Via via ben ik hier terecht gekomen, netwerken dus eigenlijk. Ik kreeg direct veel verantwoordelijkheid, maar wel met ondersteuning en feedback. Het is voor mij de perfecte baan omdat ik me bezighoud met onderwerpen die me interesseren, zoals het verbod op gelaatsbedekkende kleding, antidemocratische groeperingen en imamopleidingen.'
Markus Davidsen
Wat is uniek aan de opleiding Religiewetenschappen in Leiden?

Ik denk dat Religiewetenschappen in Leiden breder is dan de meeste andere godsdienstwetenschappelijke opleidingen in Nederland. We hebben specialisten over alle grote religies in huis, doen de hele godsdienstgeschiedenis vanaf de Oudheid tot het internet-tijdperk en zijn daarnaast ook sterk in sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar religie.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
2/6 Rijksuniversiteit
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/6 Utrecht
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 UvA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud43.9
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.53.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 9 14
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar 38%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

De opleiding Religiewetenschappen is een kleinschalige studie. Voor deze opleiding zijn daarom niet voor alle categorieën gegevens beschikbaar.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de studie Religiewetenschappen ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door de kennis van allerlei godsdiensten en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt goed aan de slag als bureauredacteur, onderzoeker, financiële dienstverlener of beleidsadviseur. Organisaties waar afgestudeerden Religiewetenschappen werken zijn:

 • LOI
 • VSNU, de Vereniging van Universiteiten
 • Rivierduinen
 • Gemeente Den Haag
 • Organisatie Hindoe Media
De Studenten Loopbaan Service heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de functies en taken van de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen. Uit dit onderzoek naar alumni Religiewetenschappen komen de volgende voornaamste functiegebieden naar voren. Vanaf 2016 staan nieuwe arbeidsgegevens, van afgestudeerden uit 2012 t/m 2015 op de opleidingswebsite.

 • Adviseren en beleid ontwikkelen 20,0%
 • Doceren en trainen 10,0%
 • Communiceren, schrijven en vertalen 10,0%
 • Administreren en informatie verwerken 10,0%
 • Onderzoeken 10,0%
 • Managen en personeel aansturen 5,0%
 • Inkopen, verkopen en produceren 5,0%


huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educational+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslamstudiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Tilburg UniversityRitual in Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTheology and Religious Studies+ aanv. eisen
UvAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
UvAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • bureauredacteur
 • diplomaat
 • docent
 • journalist
 • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite