Wijsbegeerte

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heeft de mens een vrije wil? Wat is tijd? Zien wij de wereld anders dan zij werkelijk is? Dat zijn moeilijke vragen, vooral ook omdat ze zich moeilijk laten inkaderen.

Filosofische vragen lopen dwars door verschillende vakgebieden heen. Filosofie is de kunst om zulke vragen hanteerbaar te maken.

Waarom in Leiden?
 • Ontdek de theorieën van klassieke en hedendaagse denkers
 • Leer gestructureerd na te denken en nauwkeurig te redeneren
 • Ontwikkel een kritische houding en doe belangrijke academische vaardigheden op
 • Voel je snel thuis bij je studie en in de gezellige studentenstad Leiden

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2016 : score 76
Waarom Wijsbegeerte in Leiden?
 • Topopleiding Wijsbegeerte (bron: Keuzegids Universiteiten 2015)
 • Aandacht voor de geschiedenis van de wijsbegeerte én voor hedendaagse filosofische discussies
 • Kleinschalig, persoonlijk en betrokken onderwijs
Als je Wijsbegeerte in Leiden studeert, krijg je een brede oriëntatie in de westerse, academische filosofie. De westerse traditie wordt daarbij ook vergeleken met andere, niet-westerse denkwijzen (vergelijkende filosofie). In het Leidse studieprogramma zijn de geschiedenis van de wijsbegeerte en de hedendaagse wijsgerige discussies voortdurend met elkaar verweven. In de historische vakken maak je kennis met de gehele geschiedenis van de wijsbegeerte. Maar ook in de systematische vakken, zoals logica of ethiek, speelt de geschiedenis een belangrijke rol. Actuele vraagstukken in de filosofie hebben bijna altijd een lange geschiedenis. Kennis van die geschiedenis is noodzakelijk om hedendaagse thema's en problemen goed te kunnen begrijpen. Dit betekent ook dat je vanaf het eerste jaar veel oorspronkelijke, primaire teksten bestudeert.

De Leidse opleiding Wijsbegeerte heeft volgens het laatste visitatierapport over de Nederlandse filosofie-opleidingen een uitstekende kwaliteit. Leiden behaalde de hoogste scores voor de kwaliteit van de docenten en de studiebegeleiding. Als filosofiestudent volg je actief en kleinschalig onderwijs.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Proefstuderen Filosofie Leiden
Tijdens het Proefstuderen volg je als een student hoor- en/of werkcolleges. Daarnaast kun je al je vragen stellen aan docenten en studenten. Bij het ervaren van een echte collegedag hoort natuurlijk de voorbereiding van de colleges: we zullen je daarom huiswerk toesturen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar krijg je een aantal inleidingen in de traditionele historische en systematische vakken binnen de wijsbegeerte. Vaardigheden oefen je steeds in combinatie met een van de inleidende filosofievakken. Al direct vanaf het eerste jaar lees je belangrijke primaire filosofische teksten, zo mogelijk in de oorspronkelijke taal. Ook leer je hoe je informatie kunt vinden in de bibliotheek en hoe je een paper moet schrijven.
2e jaar Bij de opleiding Wijsbegeerte heb je veel vrijheid om zelf de inhoud van je studie te bepalen. In het derde jaar maak je een keuze voor een van de vijf studiepaden, waardoor je je verder kunt specialiseren in een richting binnen de filosofie die je het meeste aanspreekt. Bovendien heb je in het tweede jaar een vrije keuzeruimte van 30 studiepunten. Het is ook mogelijk je keuzeruimte in het derde jaar te vullen, of gedeeltelijk in het tweede jaar en gedeeltelijk in het derde jaar.

afstudeerrichtingen

specialisatie Philosophy: Global and Comparative PerspectivesDo you enjoy discussing topical issues in science and society? Do you want to know more about their historical context, or about alternative conceptions used in different cultures? Do you feel that some current debates fail to address the proper questions, but you're not sure how to articulate this feeling? Then the bachelor's in Philosophy: Global and Comparative Perspectives is the programme for you.

 1. Technology
 2. Geschiedenis van de filosofie
 3. Ethiek en politieke filosofie
 4. Filosofie van mens, techniek en cultuur
 5. Theoretische filosofie

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
50% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Als voltijdstudent studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Bij Wijsbegeerte heb je ongeveer 21 uur per week colleges en tutorials. De rest van de studieweek besteed je aan zelfstudie.

In hoorcolleges vertelt de docent over de hoofdlijnen van een onderwerp. In de werkcolleges en tutorials ga je verder met de stof aan de slag, en discussieer je erover met je studiegenoten. Verder maak je schriftelijke werkstukken en houd je mondelinge presentaties.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Symposion
Symposion is de studievereniging voor filosofiestudenten van de Universiteit Leiden. Studeren bestaat niet alleen uit het lezen van boeken en het volgen van colleges. Het gaat ook om het leren kennen van je medestudenten die dezelfde, soms complexe, stof krijgen te verwerken. Om hier op een ontspannen manier over te kunnen reden en twisten is de studievereniging Symposion opgericht.
Symposion organiseert maandelijks borrels, lezingen en andere activiteiten. Deze vormen altijd een goede aansluiting op je studie en worden door studenten uit alle jaren bijgewoond. Op deze manier leer je zowel je jaargenoten als ouderejaarsstudenten kennen en haal je meer uit je studie.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Brechtje Westen
Eerstejaars Wijsbegeerte

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak is Metafysica. Daarbij komen veel bekende filosofen aan bod: Kant, Hume, Descartes. Het vak wordt afgesloten met een essay. We schrijven veel tijdens deze studie, dat vind ik uitdagend, de verdieping zoeken.
Emilie Roëll
werkzaam als Adviseur bij Nationale Ombudsman
Alumnus Wijsbegeerte

'Het werd mijn taak om de ambtsdrager te helpen bij de voorbereiding van lezingen, columns en artikelen. Bij mijn werkzaamheden kwamen de vaardigheden die ik had opgedaan bij de studie goed van pas. In mijn studie heb ik geleerd om relaties te leggen en snel verbanden te zien. Bovendien kan ik mijn ideeën over ethiek kwijt in mijn adviezen over hoe de overheid zich zou moeten opstellen naar de burgers toe.'
Bruno Verbeek
Docent Wijsbegeerte

Welke vaardigheden ontwikkel je gedurende je studie?

Omdat het geven van redenen en argumenten zo enorm belangrijk is in de filosofie, worden studenten al snel voor elk vak geacht zelfstandig goed te kunnen argumenteren, meestal in de vorm van een geschreven tekst. Dat levert aan het einde studenten op die goed zijn in het kort en krachtig opschrijven van een argument. Onze studenten worden ook getraind in abstract denken: ze zijn goed in het herkennen van bepaalde argumenten maar ook eventuele fouten daarin. Daarnaast leren ze kritisch te kijken naar de wereld...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/9 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/9 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/9 Rijksuniversiteit
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
5/9 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
6/9 Utrecht
Wijsbegeerte
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/9 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
15 eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.23.8
inhoud3.84.0
docenten3.84.1
studiefaciliteiten3.73.8
studielast3.73.9
studiebegeleiding3.43.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.2
aantal eerstejaars 59 57
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 80% 68%
diploma binnen 4 jaar 54%
werk op niveau in 1,5 jaar 48%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Sommige studenten doen langer over de bacheloropleiding, omdat ze de studie Wijsbegeerte met een andere bachelor en/of master combineren.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Wijsbegeerte ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Dit komt door de brede vakkennis en de academische vaardigheden die je hebt opgedaan. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker, docent, managementtrainee, tekstschrijver of consultant. Organisaties waar studenten Wijsbegeerte werken zijn:

 • Ministerie van OCW
 • Mobilé Managament Consultants
 • Platform De Publieke Zaak
 • Arena Media in Londen
 • Hartstichting
De Studenten Loopbaan Service heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de functies en taken van de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen. Uit dit onderzoek naar alumni Wijsbegeerte komen de volgende voornaamste functiegebieden naar voren. Vanaf 2016 staan nieuwe arbeidsgegevens, van afgestudeerden uit 2012 t/m 2015 op de opleidingswebsite.
 • Onderzoeken 31,8%
 • Adviseren en beleid ontwikkelen 13,6%
 • Communiceren, schrijven en vertalen 13,6%
 • Marketing 9,1%
 • Doceren en trainen 9,1%
 • Administreren en informatie verwerken 4,5%
 • Inkopen, verkopen en produceren 4,5%


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied+ aanv. eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UtrechtPhilosophy research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Philosophy researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeertegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte (research master) researchgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • consultant
 • docent
 • managementtrainee
 • onderzoeker
 • tekstschrijver
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite