NHL Hogeschool

Persoonlijk, interdisciplinair, praktijkgericht en ondernemend, dát zijn de kernwaarden van NHL Hogeschool. Met deze kernwaarden willen wij onze ambities voor de komende jaren waarmaken.

Ambities, die betrekking hebben op kwaliteitsverhoging van het onderwijs- en onderzoeksaanbod, verhoging van het studiesucces en versterking van de marktpositie.
logo

Studievoorlichting

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

e: studieadvies@nhl.nl
t: 058 251 1888
w: associate website

studenten

totaal aantal studenten
11926studenten
6237man
5689vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
970eerstejaars man
1003eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015