Deze opleiding

Tijdens de Engelstalige opleiding Amerikanistiek bestudeer je de grote politieke en economische invloed die Amerika uitoefent op de rest van de wereld; met name op Nederland en Europa.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50290
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De bacheloropleiding American Studies biedt je de mogelijkheid om je onder te dompelen in de cultuur, literatuur, geschiedenis, politiek en media van de Verenigde Staten. Je ontwikkelt een diepgaand inzicht in een van de meest invloedrijke landen in de wereld: de ideeën en waarden, de geschiedenis en de politiek, en de lokale en mondiale culturen die dit land hebben vormgegeven. Daarnaast leer je tijdens deze studie vloeiend en op professioneel niveau Amerikaans Engels te spreken en te schrijven.

De bacheloropleiding bestaat uit twee richtingen: Engelse Taal en Cultuur, en Amerikanistiek. Bij aanvang van het eerste studiejaar maak je al een keuze voor één van de richtingen. Als enige universiteit in Nederland kun je in Nijmegen kiezen tussen de Britse en Amerikaanse uitspraak van het Engels. Bovendien biedt de Radboud Universiteit onder andere de master Transatlantic Studies aan.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Als je voor de richting Amerikanistiek kiest, maak je je de Amerikaans-Engelse uitspraak eigen, in plaats van het Brits-Engels. Dit is uniek in Nederland.
  • Tevens krijg je in Nijmegen een brede oriëntatie op de geesteswetenschappen en de arbeidsmarkt.
  • De studierichting Amerikanistiek heeft uitwisselingsprogramma's met universiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Je kunt een deel van je studie of een stage in het buitenland doen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet studieprogramma van de bachelor berust op vier pijlers: literatuur, cultuur, geschiedenis en politiek. In het eerste jaar maak je kennis met al deze aspecten van de Amerikaans-Engelse taal en cultuur, en in de jaren daarna ga je je specifieker verdiepen in de verschillende thema's.
1e jaar Een belangrijk deel van de vakken in het eerste jaar is gericht op taalvaardigheid en taalkunde. Niet alleen leer je het Engels nog beter onder de knie te krijgen, ook doe je kennis op over hoe de taal 'in elkaar zit'. Een aantal taalbeheersingsvakken volg je samen met de richting Engelse taal en cultuur. Naast de taalvakken ga je je verdiepen in de letterkunde, geschiedenis en cultuur van de VS.
periode
1234
American History and Politics I
5 EC
Introduction to American Cultural Studies
5 EC
Introduction to Linguistics
5 EC
Oral Communication Skills - American English A
5 EC
Reading Literature: An Introduction
5 EC
Writing English
5 EC
American English Phonetics
5 EC
American History and Politics II
5 EC
Oral Communication Skills - American English B
5 EC
Philosophical Reflection
5 EC
Survey American Literature
5 EC
Syntax I
5 EC
2e jaar In het tweede en jaar van de bachelor ga je verder met vakken waarmee je in de propedeuse al kennismaakte. Je volgt vakken op het gebied van: Amerikaanse geschiedenis; literatuur; film en populaire cultuur; het Amerikaanse politieke stelsel; en je volgt een interdisciplinair seminar over een wisselend thema (bijvoorbeeld het Amerikaanse Westen of de jaren zestig in de Verenigde Staten). Vrijwel elk jaar wordt een deel van de colleges gegeven door Amerikaanse gastdocenten.
periode
1234
American Art
5 EC
American Political System: Experiments in Democracy
5 EC
English as a World Language
5 EC
Mediating America
5 EC
Academic Communication Skills - American English
5 EC
American Popular Culture
5 EC
Modern and Contemporary North American Literature
5 EC
Research Seminar: Identity and Cultural Diversity
5 EC
US Foreign Relations
5 EC
Interne keuzevakken keuzevak
15 EC
3e jaar Tijdens het derde jaar krijg je een verdere verdieping van kennis en vaardigheden en bereid je je voor op instroom in de masteropleiding. Je ontwikkelt een academische houding en weet zowel kritisch als genuanceerd te zijn. Daarnaast kies je onder andere een minor (keuzepakket). Uiteindelijk rond je je bacheloropleiding in het derde jaar af met het schrijven van een bachelorscriptie.
periode
1234
Pragmatics in Translation
5 EC
The Black Freedom Struggle
5 EC
Minor keuzevak
40 EC
BA Thesis American Studies
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Als je een taal studeert, is een buitenlandverblijf van een jaar of een half jaar, een logisch onderdeel van je studie. American Studies heeft uitwisselingsprogramma's met zeven universiteiten in de Verenigde Staten en Canada, waaronder die van Iowa, North Carolina, Californië en Ottawa. Daarnaast is de opleiding aangesloten bij het Hartingprogramma, een samenwerkingsverband van ongeveer 30 universiteiten in Groot-Brittanië en Ierland.
De behaalde studieresultaten kun je gebruiken als onderdeel van je studie in Nijmegen, waardoor je geen studievertraging hoeft op te lopen.

bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pAanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Informeer bij de opleiding naar de mogelijkheden.
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

274 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

USA
studievereniging Amerikanistiek

GAG
studievereniging Engels

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Radboud Universiteit
American Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
English Language and Culture
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 RUG
English Language and Culture
star Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 
Na je studie weet je alles over de Verenigde Staten en de 'Amerikanisering' van de samenleving. Naast die kennis worden je academische vaardigheden en denkniveau hoog gewaardeerd door werkgevers uit allerlei branches. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie, kun je in verschillende werkvelden terecht op de arbeidsmarkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze afgestudeerden komen vaak terecht bij de overheid of in het (internationale) bedrijfsleven. Je kunt aan de slag bij grote internationale bedrijven en je expertise inzetten op het gebied van internationaal beleid, consultancy of interculturele communicatie. Kennis van de Engelse taal en Amerikaanse cultuur is erg belangrijk voor bedrijven die zich willen richten op de Amerikaanse markt of bij het corresponderen met zakelijke relaties over de grens.
Ook kun je in het onderwijs gaan werken en het vak Engels doceren. Afgestudeerden vind je ook terug bij uitgeverijen, kranten of vakbladen, vertaalbureaus of in de toeristische branche. Tevens kun je kiezen voor een loopbaan in de wetenschappelijke wereld.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
RUGCommunicatiekunde+ 60 EC pre-master
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Engels educational+ aanv. eisen
RUGEnglish Literature and Culturegeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUGlobal History researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenTranslation+ 30 EC pre-master
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur of trainer in het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs in een tweede / vreemde taal
communicatieadviseur bij de overheid of adviesbureaus
diverse functies in de toeristische branche
docent engels in het voortgezet onderwijs
marketingmanager, persvoorlichter of coördinator in het (internationale) bedrijfsleven
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksbureau
redacteur, journalist of vertaler bij vertaalbureaus, kranten, uitgeverijen of vakbladen
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Lidwien Cluitmans

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite