Farmacie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe kan het genetisch profiel van een patiënt de werkzaamheid van een geneesmiddel beïnvloeden? Hoe kan gedragsbeïnvloeding de therapietrouw van patiënten vergroten? Hoe is de kwaliteitszorg tijdens de productie van geneesmiddelen gewaarborgd, en hoe kun je fouten signaleren, afhandelen en voorkomen?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66157
numerus fixusnee
honoursnee

Farmacie is een breed vakgebied, zoals blijkt uit bovenstaande vragen. Als je de master Farmacie volgt, word je opgeleid tot geneesmiddelexpert en daarmee tot spil in de gezondheidszorg. Je hebt uitgebreide kennis over geneesmiddelen, hun werkzaamheid, veiligheid en productie, maar ook over het ontstaan en verloop van verschillende ziektebeelden. Met deze kennis kun je patiënten begeleiden bij goed geneesmiddelgebruik en zorgverleners adviseren over de juiste geneesmiddelkeuze. Als je belangstelling hebt voor zowel de bètawetenschappen als de gezondheidszorg, dan is de opleiding Farmacie geschikt voor jou.

Het totale studieprogramma beslaat drie jaar. In de beginfase ligt de nadruk op verdieping en uitbreiding van basiskennis die je tijdens de bachelor hebt opgedaan. Ook loop je in deze fase je eerste stage in de apotheekpraktijk. Later in de opleiding voer je je eigen wetenschappelijk onderzoek uit. In het laatste jaar bereiden vakken je voor op de beroepspraktijk. Je gaat stage lopen in zowel een openbare apotheek als een ziekenhuisapotheek. Ook is er ruimte voor specialisatie in de patiëntenzorg of productzorg.

Waarom aan de RUG?

  • De opleiding Farmacie in Groningen heeft een sterke focus op wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de apotheekpraktijk
  • Veel keuzeruimte tijdens onderzoeksdifferentiatie
  • De Master opleiding Farmacie in Groningen is al vele jaren de beste master Farmacie volgens Keuzegids Masters en Elsevier
  • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Differentiatie Productie en Kwaliteit

In deze differentiatie maak je uitgebreid kennis met de verschillende aspecten die samenhangen met het ontwerp en de (grootschalige) productie van geneesmiddelen.

Apothekers zijn op velerlei wijzen betrokken bij deze processen. Vanuit de kliniek kan bijvoorbeeld de vraag komen naar een specifieke toedieningsvorm of een nieuwe actieve verbinding vraagt om een bijzondere toedieningsroute. In deze differentiatie leer je met dit type vragen om te gaan. Je zult de farmacotherapeutische relevantie moeten kunnen beoordelen en een toedieningsvorm kunnen kiezen.
Ook zul je een formulering en een bereidingsvoorschrift moeten kunnen opstellen. Je zult de aflevering en eventueel de toediening aan de patiënt moeten kunnen begeleiden.

specialisatie Differentiatie Zorg

In deze differentiatie kun je je gericht verdiepen in farmaceutische (patiënten)zorg.

Er wordt extra aandacht geschonken aan kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de zorgvraag van de patiënt adequaat te kunnen beantwoorden. Deze verdieping is een gedegen voorbereiding op de rol en taken van de (openbare) apotheker als zorgverlener/behandelaar.
Aandacht zal worden gegeven aan de kerncompetenties hierbij, zoals de bekwaamheden in communiceren, problemen oplossen, toepassen van kennis en wetenschap, multidisciplinair handelen op individueel en populatieniveau en farmaceutische bedrijfsvoering. Het volgen van deze differentiatie zal jou met je belangstelling voor de beroepsuitoefening van de apotheker als zorgverlener/behandelaar een goed beeld geven van de noodzakelijk geachte kennis en vaardigheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk voor je masterproject een tijd naar het buitenland te gaan. Plan dit op tijd in overleg met de studieadviseur.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 15 oktober 2021
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15487

1 februari 2023

aanmelding deadline : 15 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15487

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
Een goede kennis van het Nederlands is verplicht. De meeste studieboeken zijn Engelstalig, kennis van het Engels op vwo-niveau is vereist.

vooropleiding
Het bachelordiploma Farmacie, behaald in Groningen of Utrecht, geeft toegang tot de masteropleiding. Daarnaast geeft de bachelor Biofarmaceutische Wetenschappen behaald in Leiden aangevuld met de minor Pharmacy van Groningen toegang tot de masteropleiding. Voor toelating met een bachelor Farmacie van Utrecht of BFW van Leiden stuur je ook een motivatiebrief (met zelfreflectie op de Bacheloropleiding en motivatie voor de Masteropleiding in Groningen) naar academicadvisor.phar@rug.nl.

Met een verwant diploma is toelating via de toelatingscommissie noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor de studieadviseur van de opleiding. Een HBO-diploma verleent geen toegang tot de Master opleiding. De colleges en practica worden in het Nederlands onderwezen. Apotheekstages vormen een belangrijk deel van de opleiding.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 9500levensonderhoudper jaar
€ 75inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 250studiematerialenper jaar
€ 750visa/permitvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

241 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Pharmaciae Sacrum
G.F.S.V. ''Pharmaciae Sacrum'' is de studievereniging voor studenten Farmacie in Groningen.
Pharmaciae Sacrum, Latijn voor 'het heilige van de farmacie', is opgericht op 12 december 1881 en is daarmee de oudste studievereniging van Groningen en de op één na oudste van Nederland. G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” organiseert activiteiten zoals lezingen, sportdagen, excursies en borrels. Ook brengt de vereniging een blad uit, genaamd Foliolum.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Quincy de Hoog
werkzaam als Project researcher - clinical researcher bij PRA Health Sciences
Gelukkig in het klinisch geneesmiddelen onderzoek terecht gekomen!

'Sinds anderhalf jaar werk ik voor PRA Health Sciences in Groningen. Dat is een internationaal bedrijf in het klinisch geneesmiddelenonderzoek. Het is een wereld op zich. Als bedrijven uit de farmaceutische industrie een nieuwe stof hebben ontwikkeld, is het vooral belangrijk te weten hoe mensen hierop reageren. Dit is heel specifiek onderzoek, dat ze uitbesteden aan bedrijven zoals PRA.Vanaf het moment dat een studie binnenkomt bij PRA, moeten heel veel verschillende afdelingen aan de slag...
Speciale programmeurs gaan met de data aan de slag en onder andere onze biostatistici en medical writers werken de resultaten uit. Een heel traject. Als project manager zet je alles uit en houd je gedurende het hele project contact met de internationale opdrachtgever.Inmiddels werk ik op de afdeling proposals. Hier komen alle aanvragen voor nieuwe onderzoeken binnen. Met een dagelijkse call wordt bekeken of we de studie kunnen en willen uitvoeren in onze kliniek. Als dat zo is, gaan we binnen onze afdeling aan de slag om een proposal voor de klant te bouwen.Erg leuk aan mijn werk vind ik dat je een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In de opleiding is er helaas nog niet zo veel aandacht voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. Ik heb er via mijn masteronderzoek voor de afdeling klinische farmacologie ervaring in opgedaan. Gelukkig maar, want ik vind klinisch geneesmiddelenonderzoek waanzinnig gaaf!'


lees verder ...
studenten
onderzoeker
Longpatiënten ziek gemaakt voor het goede doel

Onderzoekster Barbro Melgert van de RUG en haar collega René Lutter van het AMC Amsterdam maken dertig mensen met COPD en astma opzettelijk een klein beetje verkouden. Een milde longaanval bij hen is het gevolg, maar voor Melgert en Lutter is dat een noodzakelijke stap in hun onderzoek naar longaanvallen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Farmacie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
50 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.93.9
docenten3.83.7
studiefaciliteiten4.03.6
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 93 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de masteropleiding kun je aan de slag in de apotheek. De ene apotheek is echter de andere niet: in de openbare apotheek heb je veel rechtstreeks patiëntencontact, in de ziekenhuisapotheek krijg je veel met complexe medicatie te maken en in de industrie-apotheek ligt de focus op de bereiding en productie van geneesmiddelen. Voor zowel het specialisme openbaar apotheker als het specialisme ziekenhuisapotheker dien je na de master nog een vervolgopleiding te doen.

Apotheker is echter niet de enige mogelijkheid die je na je afstuderen hebt. Zo kun je bijvoorbeeld het onderzoek in, aan een universiteit, in de industrie of bij klinische geneesmiddelstudies. Veel afgestudeerden kiezen ervoor om eerst een PhD te doen en daarmee hun doctorstitel te behalen.

Naast de apotheek en het onderzoek zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Je kunt beleidsadviseur worden bij bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid of een zorgverzekeraar. Ook kun je klinisch chemicus of toxicoloog worden. Waar je voorkeur ook ligt, na de master Farmacie ben je breed opgeleid en dus breed inzetbaar!

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bij een verzekeraar
beleidsmedewerker bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen
in opleiding tot klinisch chemicus in een ziekenhuis
onderzoeker aan een universiteit, voor een medicijnenfabrikant of bij patiëntenstudies
ziekenhuisapotheker, apotheker in een openbare apotheek of industrie
bron: StudieData

Contact

Academic Advisors FSE
Study Science E-Mail

For students who are interested in a Campus Tour or who have other general questions

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite