Ondernemingsrecht-duaal

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij Nederlandse en buitenlandse cliënten adviseren over ondernemingsrechtelijke vraagstukken? Wil jij tijdens je studie praktijkervaring opdoen? Kies dan voor deze duale master.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur18 maanden duaal
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

Hoe stel je een aandelenkoopovereenkomst op (in het Engels)? Welke juridische valkuilen zijn er bij de financiering van een overname? Met welke mededingingsrechtelijke regels moet je rekening houden bij een grote overname? Hoe gaat een beursgang in zijn werk? Hoe kan een beursvennootschap zich beschermen tegen een vijandig overnamebod? Hoe kan een beknelde aandeelhouder via de rechter bereiken dat de andere aandeelhouder(s) zijn aandelen overnemen voor een redelijke prijs? Welke bijzondere aansprakelijkheidsrisico's lopen bestuurders van een onderneming in financiële moeilijkheden en hoe kun je die risico's managen? Op deze vragen - en nog veel meer - zul je tijdens deze master het antwoord vinden.

Daartoe volg je de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2, Insolventierecht en Commerciele Contracten c.s. en het seminaar Corporate Litigation. Je verbetert je Engelse taalvaardigheid met de training Legal English. Daarnaast leer je in de masterclass de kneepjes van het vak van praktijkdocenten van onze partnerkantoren én loop je bij twee verschillende kantoren een stage van twee maanden. Hiermee bereidt deze master je optimaal voor op een carrière als advocaat bij een topkantoor met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

Waarom aan de RUG?

De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je een masterclass, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar van deze anderhalfjarige master start met het vak Ondernemingsrecht 1. Dit vak geeft je inzicht in de oprichting en inrichting van bv's en nv's en de manier waarop zij aan het rechtsverkeer deelnemen. Ook krijg je inzicht in concernverhoudingen, (internationale) herstructurering van ondernemingen, aansprakelijkheid van bestuurders en de beslechting van ondernemingsrechtelijke geschillen door de gewone rechter en de Ondernemingskamer.
periode
1234
Competition Law (for repeaters)
6 EC
Legal English
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)
6 EC
Masterclasses duale master
6 EC
Commerciële Contracten c.s.
6 EC
Insolventierecht
6 EC
Stage 1 Duale Master Ondernemingrecht stage
6 EC
Seminaar Corporate Litigation
6 EC
Ondernemingsrecht 2
6 EC
2e jaar In het tweede jaar loop je in blok 1 je tweede stage en volg je op locatie bij de partnerkantoren het laatste deel van de masterclass, waarin aandacht zal worden besteed aan aspecten van fusies en overnames. Blok 2 is gereserveerd voor het schrijven van de afstudeerscriptie.
periode
1234
Stage 2 Duale Master Ondernemingsrecht
6 EC
Masterscriptie afstuderen
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksvoorstel, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

wettelijk tarief : € 1626 (€813 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8304

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

Voor deze master zijn per studiejaar ongeveer 8 plekken beschikbaar. Er is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een Toelatings- en selectiecommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet en wordt geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. De geselecteerde studenten worden doorgestuurd naar de deelnemende kantoren (zonder contactgegevens). De kantoren geven vervolgens aan welke studenten zij op gesprek willen en of een assessment nodig is.

In de periode van 6 april t/m 19 april 2022 kun je solliciteren naar een plek in de duale master Ondernemingsrecht die op 1 september 2022 begint. Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, CV, ongeschoonde cijferlijst en studieplanning naar jose.van.der.veen@rug.nl (vermeld als onderwerp: 'Duale master Ondernemingsrecht'). Raadpleeg voorafgaand aan je sollicitatie de handleiding: 'Aanmeldingsprocedure voor de Praktijkmaster Nederlands recht (duale master Ondernemingsrecht)' en neem ook het overzicht van de toelatings- en selectie-eisen goed door.

Let op! De sollicitatie deadline is 19 april 2022.

Heb jij je bacheloropleiding nog niet afgerond voor 19 april? Maar verwacht je wel om uiterlijk 1 september al je bachelorvakken te hebben behaald? Dan wordt je aanmelding gewoon in behandeling genomen. Als je bent geselecteerd maar op 1 september toch onverhoopt niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je alsnog uitgesloten van deelname aan de master.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

cijfergemiddelde
Een goed studieresultaat is een van de selectie-eisen van de duale master Ondernemingsrecht. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
Het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken Europees Recht, Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht 1, uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld 7,5 of hoger bedragen.

cijferlijst
Zie toelichting bij 'gemiddeld cijfer'.

werkervaring
Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

motivatiebrief
In de periode van 6 t/m 19 april kun je solliciteren naar een plek in de duale master Ondernemingsrecht die in het volgende studiejaar begint. Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, CV, ongeschoonde cijferlijst en studieplanning naar jose.van.der.veen@rug.nl (vermeld als onderwerp: 'Duale master Ondernemingsrecht').
Raadpleeg voorafgaand aan je sollicitatie de handleiding: 'Aanmeldingsprocedure voor de Praktijkmaster Nederlands recht (duale master Ondernemingsrecht)'. Deze vind je onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

464 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht
Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 RUG
Ondernemingsrecht-duaal
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/3 RUG
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Radboud Universiteit
Duale Master Onderneming & Recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ondernemingsrecht-duaal aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze opleiding stoomt jou hoofdzakelijk klaar voor een carrière bij een advocatenkantoor met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

Potentiële beroepen

advocaat
bron: StudieData

Contact

Prof. Mr. Loes Lennarts

Hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite