Togamaster

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie? Tijdens de Togamaster kun je hier praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur18 maanden duaal
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

De Togamaster duurt anderhalf jaar. In deze duale masteropleiding combineer je onderwijs in de master Nederlands recht (specialisatie naar keuze) met een stage van vijf maanden bij een rechtbank, een gerechtshof, een advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie.

Eerst maak je door middel van korte stages kennis met rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie. Daarna word je bij een stageplaatsaanbieder geplaatst voor je langere stage op basis van een driepartijenovereenkomst, gesloten door de Rijksuniversiteit Groningen, de student en de stageplaatsaanbieder. De stages helpen je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen.

Daarnaast kun je in de praktijk je communicatieve en juridische vaardigheden verder ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteund door het onderdeel Seminaar Togamaster (Rechtspleging). Bij dat onderdeel oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je onder meer uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.

Waarom aan de RUG?

De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Wanneer je de Togamaster volgt, volg je vijf van de verplichte hoofdvakken van één van de afstudeerrichtingen van de master Nederlands recht (Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht óf Strafrecht). Naast deze vakken bestaat de Togamaster voor een groot deel uit werken in de praktijk: je volgt drie korte kennismakingsstages en een langere werkstage. In blok 2 begin je met de kennismakingsstage die in totaal zes weken duurt.
periode
Hoofdvak Nederlands Recht 1
Hoofdvak Nederlands Recht 2
Hoofdvak Nederlands Recht 3
Hoofdvak Nederlands Recht 4
Hoofdvak Nederlands Recht 5
Seminaar Togamaster (rechtspleging)
Stage Togamaster stage
2e jaar Het tweede jaar van de Togamaster bestaat deels uit het Seminaar Rechtspleging (papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht). Daarnaast schrijf je in het tweede jaar je scriptie.
periode
Scriptie Nederlands Recht afstuderen
Seminaar Togamaster (vervolg)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, seminar, stage, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 mei 2022
wettelijk tarief : € 1626 (€813 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8304

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Voor de Togamaster zijn per studiejaar ongeveer 18 plekken beschikbaar. Voor deze master is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een Toelatings- en selectiecommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet. De Toelatings- en selectiecommissie selecteert kandidaten voor een sollicitatiegesprek. In de periode van 1 t/m 15 mei kun je solliciteren naar een plek in de togamasteropleiding die in het daarop volgende studiejaar begint.toelatingseisen

toelatingsgesprek
Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

cijfergemiddelde
Een goed studieresultaat is een van de selectie-eisen van de Togamaster. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is een 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken: Strafrecht (2 en 3), Bestuursrecht: Besluitvorming, Bestuursrecht: Rechtsbescherming, Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal een 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelorscriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld een 7,5 of hoger bedragen.

cijferlijst
Zie toelichting bij 'gemiddeld cijfer'.

werkervaring
Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

resumee

motivatiebrief
In de periode van 1 t/m 15 mei kun je solliciteren naar een plek in de togamasteropleiding die in het volgende studiejaar begint. Om te solliciteren kun je gebruik maken van het sollicitatieformulier (de link naar het formulier vind je onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'. In dit formulier vragen we je om een motivatiebrief, curriculum vitae, ongeschoonde cijferlijst en je studieplanning in te sturen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

43 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
JFV
Juridische faculteitsvereniging

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 RUG
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 RUG
Ondernemingsrecht-duaal
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
3/3 Radboud Universiteit
Duale Master Onderneming & Recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Togamaster aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Veel Togamasterstudenten kunnen na afloop van de Togamasteropleiding direct bij het Openbaar Ministerie, een gerechtelijke instantie of bij een advocatenkantoor aan de slag en kunnen vandaaruit hun carrière binnen of buiten de desbetreffende organisatie verder vormgeven. Togamasterstudenten zijn bijvoorbeeld na hun opleiding toegelaten tot de opleiding tot assistent-officier van justitie of zijn advocaat geworden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel Togamasterstudenten kunnen na afloop van de Togamasteropleiding direct bij het Openbaar Ministerie, een gerechtelijke instantie of bij een advocatenkantoor aan de slag en kunnen vandaaruit hun carrière binnen of buiten de desbetreffende organisatie verder vormgeven. Togamasterstudenten zijn bijvoorbeeld na hun opleiding toegelaten tot de opleiding tot assistent-officier van justitie of zijn advocaat geworden.

Potentiële beroepen

advocaat
officier van justitie
rechter
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite