Notarieel Recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Samenwonen, trouwen, je bedrijf starten, een huis kopen: bij veel ‘life events’ zorgt de notaris voor een goede afwikkeling, waarbij vervelende valkuilen worden weggenomen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56828
numerus fixusnee
honoursnee
Notarieel Recht is de bacheloropleiding waarmee je hiervoor de basis legt. Het notariaat heeft misschien nog steeds een beetje een stoffig imago, maar dat is onterecht. Want een notaris werkt met allerlei soorten mensen en moet dus niet alleen juridische kennis hebben. Notarieel recht is veelzijdig. Het speelt midden in de samenleving. Met bedrijven, met mensen, in verschillende levensfasen en situaties. En de carrièrekansen zijn uitstekend. Met deze studie kun je uiteindelijk ook advocaat, rechter of officier van justitie worden.Waarom Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden?
  • Naast je specialisatie ontwikkel je een brede juridische basis. Je leert alles over nationaal, Europees en internationaal recht, van inspirerende docenten die vaak zelf werken als notaris, rechter of advocaat.
  • Notarieel recht is een kleinschalige opleiding, waarbij je snel je medestudenten leert kennen en kunt rekenen op persoonlijke begeleiding.
  • Je studielocatie ligt in het hart van Leiden en heeft excellente voorzieningen, zoals de Moot Court-zaal, de bibliotheek en een sterk (inter)nationaal netwerk.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Notarieel recht studeren in Leiden
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het eerste jaar start je in je tutogroep en dit is een algemeen jaar met vakken als Strafrecht, Burgerlijk Recht, Europees Recht en Belastingrecht. Verder train je juridische vaardigheden:
argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. Vanaf het tweede jaar ga je echt aan de gang met Notarieel Recht. In het derde jaar ga je met een specialisatie de diepte in en volg je het vak Moot Court, waar je leert pleiten. Het derde jaar sluit je af met een scriptie.


doelstelling
Vrijwel alle studenten vervolgen hun studie met een master. In Leiden kun je kiezen uit de juridische master met negen specialisaties en de master Jeugdrecht.
Na het afronden van een juridische master kun je kiezen voor de ’klassieke’ togaberoepen, zoals rechter, advocaat of officier van justitie. Maar er is ook veel vraag naar juristen bij politie, overheidsinstellingen, (internationale) bedrijven, non-profitorganisaties en banken. Hoewel het leeuwendeel van de afgestudeerden Notarieel recht de notariële praktijk in gaat, komen juristen met een notariële opleiding zeker niet alleen in het notariaat terecht. Let op: om notaris te worden moet de master Notarieel recht ook gevolgd worden. https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/notarieel-recht/na-je-studie/arbeidsmarkt


bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

158 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BNSL
De vereniging heeft tot doel het stimuleren van de belangstelling voor het notariaat en de notariële wetenschap, het bevorderen van de contacten tussen haar leden en notariële studenten onderling.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Notarieel Recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
Notarieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam VU
Notarieel Recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 64 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden met alleen een bachelordiploma kunnen terechtkomen in de zogenoemde 'parajuridische' beroepen, ondersteunende functies bij een:
  • advocatenkantoor
  • rechtbank
  • notariskantoor
Wil je echter verder komen in de juridische wereld dan is een masteropleiding onontbeerlijk. Tijdens je masteropleiding kun je er ook voor kiezen het zogenoemd 'civiel effect' te behalen. Dit civiel effect kun je verkrijgen door naast de studie Notarieel recht, de extra de vakken Materieel Strafrecht, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht te volgen. Civiel effect is nodig om toegang te krijgen tot de zogeheten togaberoepen:
  • advocatuur
  • rechterlijke macht
  • officier van justitie
Afgestudeerden van de Leidse juridische masteropleiding zijn door hun brede basiskennis en goed getrainde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid inzetbaar in tal van beroepen en organisaties. Via de opleiding notarieel recht word je vanzelfsprekend opgeleid voor een loopbaan in het notariaat. Maar hoewel het leeuwendeel van de afgestudeerden notarieel recht de notariële praktijk in gaat, komen juristen met een notariële opleiding zeker niet alleen in het notariaat terecht. Ook de overheid, het bedrijfsleven, de vastgoedsector en het bank- en verzekeringswezen hebben veel belangstelling voor deze juristen.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
72%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
39%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenJeugdrecht+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNotarieel recht+ aanv. eisen
RUGNotarieel recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam VUNotarieel Rechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheid+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCiviel recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEncyclopedie en filosofie van het recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFinancieel recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Universiteit LeidenStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenStraf- en strafprocesrecht+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite