Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.

Aanmelden uiterlijk op 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.Opleidingen met numerus fixus

numerus fixus

aanmeldingscode:
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   aanmelden voor
Hogeschool Dirksen Industriële Automatisering deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Zorg en Technologie duale 1
Zuyd Hogeschool ICT deeltijd 1
NTI Jeugdwerker deeltijd 1
NTI Welzijn en zorg voor ouderen deeltijd 1
Christelijke Hogeschool Ede Sociaal Werk in de Zorg duale 1
Katholieke PABO Zwolle Pedagogisch Professional Kind en Educatie deeltijd 1
Hogeschool Dirksen IT Service Management deeltijd 1
Hogeschool Dirksen ICT & Telecommunicatie deeltijd 1
Zuyd Hogeschool ICT voltijd 1
NTI Accountancy deeltijd 1
Accountancy duale 1
LOI Accountancy deeltijd 1
Accountancy deeltijd 1
Hogeschool InHolland Bedrijfseconomie voltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Bedrijfskunde duale 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Bedrijfskunde deeltijd 1
NHA Bedrijfskunde deeltijd 1
Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 1
Bedrijfskunde en Agribusiness deeltijd 1
LOI Bouwkunde deeltijd 1
Zuyd Hogeschool Commercieel Management voltijd 1
Schoevers Marketingcommunicatie voltijd 1
Schoevers Marketingcommunicatie deeltijd 1
Hogeschool InHolland Crossmediale Communicatie voltijd 1
Dier- en Veehouderij deeltijd 1
Dier- en Veehouderij voltijd 1
Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst voltijd 1
Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst deeltijd 1
Hogeschool Notenboom Hospitality & Events Management voltijd 1
Hogeschool InHolland Facilitair Eventmanagement voltijd 1
Zuyd Hogeschool Facility Management voltijd 1
LOI Facility Management deeltijd 1
LOI Financial Services Management deeltijd 1
ABC Opleidingen Financieel Management deeltijd 1
Financieel Management deeltijd 1
LOI Financieel Management deeltijd 1
NTI Financieel Management deeltijd 1
Financieel Management duale 1
Hogeschool Dirksen ICT & Telecommunicatie deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Improvement Analist deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Improvement Analist duale 1
Hogeschool Dirksen Industriële Automatisering deeltijd 1
Hogeschool Notenboom International Trade Management voltijd 1
Hogeschool Dirksen IT Service Management deeltijd 1
NTI Kinderopvang deeltijd 1
LOI Logistiek en Economie deeltijd 1
LOI Management deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Management in de Zorg deeltijd 1
Hogeschool Leiden Management in de Zorg deeltijd 1
Hogeschool Leiden Management in de Zorg duale 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Management in de Zorg duale 1
LOI Management, Economie en Recht deeltijd 1
LOI Marketing deeltijd 1
LOI Media Design deeltijd 1
LOI Officemanagement deeltijd 1
Schoevers Officemanagement deeltijd 1
Schoevers Officemanagement voltijd 1
Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II deeltijd 1
Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II voltijd 1
Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector voltijd 1
Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector deeltijd 1
Hogeschool Leiden Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn voltijd 1
Hogeschool Leiden Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd 1
Hogeschool Leiden Onderwijsondersteuner Omgangskunde voltijd 1
Hogeschool Leiden Onderwijsondersteuner Omgangskunde deeltijd 1
Hogeschool ISBW Operationeel Manager deeltijd 1
Hogeschool ISBW Operationeel Manager duale 1
Hanzehogeschool Groningen Sport, Gezondheid en Management voltijd 60 01 May 2017
Stichting Deeltijd Opleidingen Payroll Professional deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Payroll Professional duale 1
Payroll Services deeltijd 1
Payroll Services duale 1
Hogeschool IPABO Pedagogisch Educatief Medewerker deeltijd 1
LOI Rechten deeltijd 1
NHA Rechten deeltijd 1
LOI Retail Management deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Retail Management deeltijd 1
Stichting Deeltijd Opleidingen Retail Management duale 1
LOI Sales deeltijd 1
LOI Security Management deeltijd 1
SOD-opleidingen Senior Medewerker Informatievoorziening deeltijd 1
Hogeschool InHolland Sociaal Financiële Dienstverlening deeltijd 1
Tuinbouw en Akkerbouw voltijd 1
Tuinbouw en Akkerbouw deeltijd 1
Hogeschool NOVI Verkeerskundig Medewerker deeltijd 1

> vergelijk de opleidingen