NT NG EM CM
Interdisciplinair
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
ATLAS, the University College50427
Amsterdam University College55002
WXFuture Planet Studies50425
International Studies50429
Leiden University College The Hague     150429
Liberal Arts & Sciences50393
Liberal Arts and Sciences50393
Maastricht Science Programme50393
University College Maastricht50393
University College Roosevelt     250393
University College Utrecht50393
1 numerus fixus bij LEI
2 numerus fixus bij UU
NT NG EM CM
Economie
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
BBBActuariële wetenschappen56411
ABedrijfs- en Consumentenwetenschappen56836
ABedrijfseconomie50750
ABedrijfskunde     150645
BBBBusiness Analytics56856
BBBEconometrie en Operationele Research     256833
AEconomics56401
AEconomie56401
AEconomie en Bedrijfseconomie     3     450950
AEconomie en Bedrijfskunde     550905
AEconomie en Beleid50101
AFiscale Economie56402
AInternational Business     650019
AInternational Business Administration     750952
1 numerus fixus bij RUG, RU, VU
2 EUR: Het is mogelijk om de Engelstalige opleiding BSc2 te kiezen waarin de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Economie en Bedrijfseconomie worden gecombineerd
3 EUR: Het is mogelijk om de Engelstalige opleiding BSc2 te kiezen waarin de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Economie en Bedrijfseconomie worden gecombineerd
4 numerus fixus bij UM
5 UvA: traject "Economics and Business" mogelijk
6 numerus fixus bij RUG, UM
7 numerus fixus bij TiU, VU
NT NG EM CM
Gedrag en Maatschappij
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
Universitaire Pabo     1
Algemene Sociale Wetenschappen56631
Bestuurs- en Organisatiewetenschap50007
Bestuurskunde56627
HSSBèta-gamma50250
Communicatiewetenschap56615
Communicatiewetenschappen50016
Criminologie     256469
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie50035
European Public Administration56654
Europese Studies56051
Geografie, Planologie en Milieu56947
AInternationale Ontwikkelingsstudies56837
ALifestyle Informatics56983
Milieu-maatschappijwetenschappen56839
Onderwijskunde     356613
Organisatiewetenschappen50754
Pedagogische Wetenschappen56607
Personeelwetenschappen50755
Politicologie     456606
Psychologie     556604
Sociale Geografie en Planologie56838
Sociologie56601
ATechnische planologie56194
ATourism55001
1 LEI, RU, RUG: selectieprocedure
UU: major binnen onderwijskunde
RUG, UvA, RU: combinatie bachelor Pedagogische wetenschappen met hbo­bachelor leraar basisonderwijs
2 numerus fixus bij EUR, LEI, VU
3 numerus fixus bij UU
4 LEI ook in deeltijd
5 numerus fixus bij EUR, LEI, RUG, RU, UM, UT, UU, UvA, TiU, VU
NT NG EM CM
Taal en Cultuur
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
Afrikaanse talen en culturen56821
Algemene Cultuurwetenschappen     156823
American Studies50623
Arabische Taal en Cultuur56040
Archeologie56703
Archeologie en prehistorie56825
Chinastudies56818
Communicatie- en Informatiewetenschappen56826
Culturele Informatiewetenschap50010
Cultuurwetenschappen / Arts & Culture50004
Duitse Taal en Cultuur     256805
Dutch Studies (Nederlandkunde)56055
Engelse Taal en Cultuur56806
English Language and Culture50290
Europese talen en culturen     356124
Film- en Literatuurwetenschap50414
Franse Taal en Cultuur56808
Geschiedenis56034
JJJJGriekse en Latijnse Taal en Cultuur     456003
Hebreeuwse Taal en Cultuur50901
International Bachelor Communication and Media     550374
Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie     650627
Islam en Arabisch56041
Italiaanse Taal en Cultuur56809
Japanstudies56819
Keltische talen en cultuur56091
Koreastudies56820
Kunsten, Cultuur en Media50629
Kunstgeschiedenis56824
Latijns-Amerikastudies56052
Latijnse Taal en Cultuur56816
Literatuur en Samenleving55823
Literatuurwetenschap56802
Media en cultuur50906
Media, Kunst, Design en Architectuur55822
Midden-Oostenstudies56098
Minorities and Multilingualism56012
Muziekwetenschap56700
Nederlandse Taal en Cultuur     756804
Nieuwgriekse Taal en Cultuur56814
Oude culturen van de mediterrane wereld56123
Oudheidkunde56704
Religie en Levensbeschouwing56114
Religie in Samenleving en Cultuur     850406
Religiestudies50902
Romaanse Talen en Culturen     956074
Russische studies50855
Scandinavische Talen en Culturen     1056807
Slavische Talen en Culturen     1156813
South and Southeast Asian Studies56099
Spaanse Taal en Cultuur56810
Taal- en cultuurstudies56801
Taalwetenschap     1256803
Theater-, film- en televisiewetenschap50001
Theaterwetenschap56702
Theologie     1356109
Theologie55004
Wijsbegeerte56081
Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied57084
1 EUR: Per 2014-2015 is het 1e jaar Engels- of Nederlandstalig, 2e en 3e jaar alleen Engelstalig
2 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen
3 RUG: hier vallen de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds onder. (NB: Engels is daarnaast ook een zelfstandige studie).
4 UvA: voor alle profielen geen vereiste van Grieks of Latijn
5 numerus fixus bij EUR
6 numerus fixus bij RUG
7 UvA: traject "Taal en communicatie (Nederlands)" mogelijk
8 TiU: specialisatietraject binnen de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen
9 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen
10 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen
11 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen
12 UvA: traject "Taalwetenschap: Gebarentaalwetenschap" mogelijk
13 TiU: biedt de opleiding ook in Utrecht aan
NT NG EM CM
Techniek
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
HSSAdvanced Technology50002
HHHAerospace Engineering     156956
CPPAgrotechnologie56831
HHHBiomedische Technologie56226
QQBiotechnologie     256841
HHHBouwkunde     356951
BBBBusiness & IT56066
HHHCiviele Techniek     456952
Creative Technology50447
HHHElectrical Engineering56953
HHHIndustrial Design50441
HHHIndustrieel Ontwerpen     556955
SSLevensmiddelentechnologie56973
HHHMaritieme Techniek56957
DHNanobiology     655003
HSSScheikundige Technologie56960
HHHTechnische Aardwetenschappen56959
BBBTechnische Bedrijfskunde56994
HHHTechnische Bestuurskunde56995
BBBTechnische Informatica56964
BBBTechnische Innovatiewetenschappen56265
HHHTechnische Natuurkunde56962
BBBTechnische Wiskunde56965
HHHWerktuigbouwkunde     756966
1 numerus fixus bij TUD
2 EM: 2 vakken uit Q
3 numerus fixus bij TUD
4 UT: voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan een student zonder natuurkunde en/of wiskunde B de gelegenheid kán geven om aan die eisen uiterlijk bij de afronding van de propedeutische fase te voldoen
5 numerus fixus bij TUD
6 De opleiding is momenteel Engels- en Nederlandstalig: zal in de toekomst volledig Engelstalig worden
7 numerus fixus bij TUD
NT NG EM CM
Natuur
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
AAarde en economie50668
CFLAardwetenschappen56986
DQBio-Farmaceutische wetenschappen50207
DCBiologie56860
CFLBodem, Water, Atmosfeer56968
KOBos- en Natuurbeheer56219
HSSBèta-gamma50250
ENDierwetenschappen56849
CFLFarmaceutische wetenschappen56989
CFLFarmacie     1     256157
BBBInformatica56978
AInformatie, multimedia en management (IMM)56869
AInformatiekunde56842
CCVInternationaal Land- en Waterbeheer50100
BBBKennistechnologie50300
AKunstmatige Intelligentie56981
M Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning56848
HSSLife Science and Technology56286
ALifestyle Informatics56983
HSSMedische natuurwetenschappen50800
CFLMilieu-natuurwetenschappen56988
CFLMilieuwetenschappen56283
TSSMoleculaire Levenswetenschappen     359304
HSSMolecular Science and Technology59308
HHHNatuur- en Sterrenkunde56984
HHHNatuurkunde50206
CFLNatuurwetenschap en innovatiemanagement56982
QQPlantenwetenschappen     456835
DCPsychobiologie     550014
HSSScheikunde56857
HSSScience56948
HSSScience, Business & Innovation50670
HHHSterrenkunde50205
BBBWiskunde     656980
1 UU biedt tevens een onderzoeksvariant "College of Pharmaceutical Sciences" aan
2 numerus fixus bij UU
3 RU: N&G H i.p.v. T
4 EM: 2 vakken uit Q
5 numerus fixus bij UvA
6 UU biedt 2 richtingen aan: 1. Wiskunde en 2. Wiskunde en toepassingen
NT NG EM CM
Recht
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
European Law School     150017
Fiscaal Recht     256827
Global Law56475
International and European Law56829
Notarieel Recht     356828
Recht & Management     450753
Rechtsgeleerdheid     5     650700
1 numerus fixus bij RU
2 numerus fixus bij EUR, LEI
3 numerus fixus bij LEI, RU, VU
4 RU: "Recht & Management" is een dubbelstudie waarmee je de master Rechtsgeleerdheid en de master Bedrijfskunde in vijf jaar kunt behalen
5 EUR: biedt een mr.drs. programma in combinatie met Economie en Bedrijfseconomie
RU: biedt ook de dubbelstudie "Recht & Economie" aan
RUG: biedt binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid de richtingen Nederlands recht, Internationaal en Europees recht, Notarieel recht, Fiscaal recht, Juridische bestuurskunde en IT-recht aan
6 numerus fixus bij EUR, LEI, VU
NT NG EM CM
Gezondheidszorg
crohocode WU RUG TiU UU Lei TU Delft TUe UT UvA VU EUR RU UM
DCBewegingswetenschappen56950
DCBiomedische Wetenschappen     1     256990
DCDiergeneeskunde     356570
European Public Health50296
DCGeneeskunde     4     556551
AGezondheid en Maatschappij50018
DIGezondheid en leven50509
Gezondheidswetenschappen56553
CCCMedische informatiekunde56573
DCTandheelkunde     656560
DHTechnische Geneeskunde     750033
IIVoeding en Gezondheid     856868
1 UvA: EM toelaatbaar met Nat + Schei + bio, CM toelaatbaar met Nat + Schei + bio
2 numerus fixus bij LEI, RU, UM, UU, UvA, VU
3 numerus fixus bij UU
4 UvA: EM toelaatbaar met Nat + Schei + bio, CM toelaatbaar met Nat + Schei + bio
5 numerus fixus bij EUR, LEI, RUG, RU, UM, UU, UvA, VU
6 numerus fixus bij RUG, RU, UvA, VU
7 numerus fixus bij UT
8 numerus fixus bij WUR

opgesteld op: 2017-03-24